Banner galileo

Historia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie historycznym GALILEO.

Konkurs odbędzie się 07-03-2024 r. Oprócz konkursu z historii w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z historii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO historia


Klasa 4 szkoły podstawowej

 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
 2. Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski.
 3. Kazimierz Wielki - ostatni z Piastów.
 4. Jadwiga i Władysław Jagiełło oraz unia polsko-litewska.
 5. Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.
 6. Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy.
 7. Jan Zamoyski - kanclerz i hetman.
 8. Bohaterowie wojen XVII wieku.
 9. Tadeusz Kościuszko - wódz insurekcji.
 10. Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki - Legiony Polskie i hymn narodowy.
 11. Romuald Traugutt - dyktator powstania styczniowego.

Klasa 5 szkoły podstawowej

 1. Zakres treści programowych z klasy 4.
 2. Początki Rzymu i czasy republiki.
 3. Imperium rzymskie.
 4. Społeczeństwo starożytnego Rzymu.
 5. Osiągnięcia starożytnych Rzymian.
 6. Początki chrześcijaństwa i upadek Rzymu.
 7. Bizancjum i świat islamu.
 8. Państwo Franków.
 9. Nowe państwa w Europie.
 10. Spór między papiestwem a cesarstwem.
 11. Wyprawy krzyżowe.

Klasa 6 szkoły podstawowej

 1. Zakres treści programowych z klasy 5.
 2. Demokracja szlachecka.
 3. Pierwsza wolna elekcja.
 4. Panowanie Stefana Batorego.
 5. "Wiek wojen" - wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.
 6. Barok i sarmatyzm.
 7. Monarchia absolutna we Francji.
 8. Monarchia parlamentarna w Anglii.
 9. Oświecenie w Europie.
 10. Reformy oświeceniowe w Prusach, Austrii i Rosji.
 11. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Klasa 7 szkoły podstawowej

 1. Zakres treści programowych z klasy 6.
 2. "Rewolucja moralna" 1861-1862.
 3. Powstanie styczniowe.
 4. Represje po powstaniu styczniowym.
 5. Metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem polskich w II połowie XIX wieku.
 6. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców.
 7. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX wieku.
 8. Narodziny i pierwsze lata istnienia pierwszych polskich ruchów politycznych.
 9. Rewolucja 1905 roku.
 10. Spór orientacyjny w latach 1908-1914.
 11. Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.

Klasa 8 szkoły podstawowej

 1. Zakres treści programowych z klasy 7.
 2. Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w okresie II wojny światowej.
 3. Powstanie Warszawskie.
 4. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce.
 5. Początki zimnej wojny.
 6. Powstanie NRD i RFN.
 7. NATO i Układ Warszawski.
 8. Konflikty zimnowojenne.
 9. Sytuacja w bloku wschodnim: śmierć Stalina, tajny referat Chruszczowa, powstanie na Węgrzech 1956 r., Praska Wiosna 1968 r.
 10. Chiny po II wojnie światowej.
 11. Rozpad systemu kolonialnego.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności