Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Szanowni Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej!

Centrum Edukacji Szkolnej pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursach Zuch. W bieżącym roku szkolnym odbędą się dwie edycje konkursów:

Edycja semestralna konkursu Zuch (test zintegrowany) i konkursu Zuch z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w dniach 08-03-2023 r. i 09-03-2023 r. Zgłoszenia do konkursu Zuch Semestralny przyjmujemy do 08-02-2023 r.

Edycja roczna konkursu Zuch z języka polskiego, konkursu Zuch z języka angielskiego i konkursu Zuch z matematyki odbędzie się w dniach 25-04-2023 r. - 27-04-2023 r. Zgłoszenia do konkursu Zuch Roczny przyjmujemy do 27-03-2023 r.

Konkurs Zuch (test zintegrowany) polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Konkurs Zuch z języka polskiego sprawdza umiejętność korzystania z informacji, analizowanie tekstów, znajomość zwrotów grzecznościowych, ortografię i słownictwo.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

Konkurs Zuch z matematyki weryfikuje znajomość pojęć liczbowych i sprawność rachunkową, rozwiązywanie zadań tekstowych i znajomość jednostek.

Wszystkie konkursy rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Życzymy nauczycielom i rodzicom wiele satysfakcji w korzystaniu z propozycji Centrum Edukacji Szkolnej, a dzieciom radości w rozwiązywaniu proponowanych przez nas zadań oraz w zdobywaniu nagród i dyplomów. W naszym konkursie każde dziecko zostanie uhonorowane dyplomem.

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Polecamy

 

logoLink2

45minut.pl

Darmowe publikacje, zbiory testów, kursy komputerowe, ciekawe forum.

przejdź na stronę

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.