Banner Dyktando

Konkurs Zuch Roczny

Szanowni Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej!

Centrum Edukacji Szkolnej pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie Zuch z języka polskiego,  w konkursie Zuch z języka angielskiego oraz w konkursie Zuch z matematyki. Konkursy zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie przesłanych materiałów w dniach:

 • 23-04-2024 r. - konkurs Zuch z języka polskiego
 • 24-04-2024 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego
 • 25-04-2024 r. - konkurs Zuch z matematyki

Zgłoszenia do konkursu Zuch Roczny przyjmujemy do 25-03-2024 r.

Konkurs Zuch z języka polskiego sprawdza kompetencje uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawności pisowni, słownictwa oraz wiedzy o języku.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

Konkurs Zuch z matematyki weryfikuje sprawność rachunkową oraz praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Wszystkie konkursy rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe.

Konkurs Zuch Roczny jest konkursem płatnym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów Zuch znajdują się w Regulaminie i Instrukcji.

Życzymy nauczycielom i rodzicom wiele satysfakcji w korzystaniu z propozycji Centrum Edukacji Szkolnej, a dzieciom radości w rozwiązywaniu proponowanych przez nas zadań oraz w zdobywaniu nagród i dyplomów. W naszym konkursie każde dziecko zostanie uhonorowane dyplomem.

 

Ważne daty:

1. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu Zuch z języka polskiego, konkursu Zuch z języka angielskiego i konkursu Zuch z matematyki:

 • 25-03-2024 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkoły.

2. Termin dostarczenia do szkoły materiałów pozwalających na przeprowadzenie konkursów:

 • 19-04-2024 r.

3. Terminy przeprowadzenia konkursów Zuch:

 • 23-04-2024 r. - konkurs Zuch z języka polskiego
 • 24-04-2024 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego
 • 25-04-2024 r. - konkurs Zuch z matematyki

Dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia testu pod warunkiem, że odbędzie się on nie później niż 25-04-2024 r.

4. Termin odesłania wypełnionych przez uczniów sprawdzianów konkursowych i dokonania wpłaty:

 • 26-04-2024 r.

5. Termin publikacji kluczy odpowiedzi w archiwum sprawdzianów:

 • 06-05-2024 r.

6. Termin składania reklamacji do zadań konkursowych:

 • 20-05-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane

7. Termin przekazania wyników konkursu:

 • 10-06-2024 r.

8. Termin składania reklamacji:

 • 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności