Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Szanowni Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej!

Centrum Edukacji Szkolnej pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie Zuch z języka polskiego,  w konkursie Zuch z języka angielskiego oraz w konkursie Zuch z matematyki. Konkursy zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie przesłanych materiałów w dniach:

 • 09-05-2022 r. - konkurs Zuch z języka polskiego
 • 10-05-2022 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego
 • 11-05-2022 r. - konkurs Zuch z matematyki

Konkurs Zuch z języka polskiego sprawdza kompetencje uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawności pisowni, słownictwa oraz wiedzy o języku.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

Konkurs Zuch z matematyki weryfikuje sprawność rachunkową oraz praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Wszystkie konkursy rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Życzymy nauczycielom i rodzicom wiele satysfakcji w korzystaniu z propozycji Centrum Edukacji Szkolnej, a dzieciom radości w rozwiązywaniu proponowanych przez nas zadań oraz w zdobywaniu nagród i dyplomów. W naszym konkursie każde dziecko zostanie uhonorowane dyplomem.

 

Zgłoszenie szkoły:

Szkoły mogą zgłaszać zainteresowanych konkursem uczniów do dnia 08-04-2022 r. wybierając jeden ze sposobów:

 • wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej (ZGŁOSZENIE),
 • wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą na adres:

Centrum Edukacji Szkolnej
ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

 • wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer (22) 509-80-41;
 • przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 509-80-40.

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczestników.

 

Nagrody:

Każdy uczestnik konkursów Zuch otrzyma dyplom.
Najlepsi uczniowie w poszczególnych seriach konkursu (tj. klasa 1, 2 i 3) zostaną uhonorowani nagrodami rozdanymi na następujących zasadach:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa,
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe,
 • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów,
 • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach Zuch łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, organizator przewiduje wartościową nagrodę książkową.

Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursu przygotowany zostanie dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.

Opłaty:

Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 12,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:

 • 11,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 5 do 49 uczestników,
 • 11,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi 50 i więcej uczestników.

UWAGA! Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch lub trzech konkursach, ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie. Każdy konkurs, tj. Zuch z języka polskiego, Zuch z języka angielskiego oraz Zuch z matematyki, rozliczany jest oddzielnie.

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły i można je przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody szkolne.

Zebrane pieniądze organizator przeznacza na nagrody oraz organizację konkursu.

 

Ważne daty:

1. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu Zuch z języka polskiego, konkursu Zuch z języka angielskiego i konkursu Zuch z matematyki:

 • 08-04-2022 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkoły. Szkoła może zgłosić udział w konkursie wybierając jeden ze sposobów podanych powyżej (pkt. Zgłoszenie szkoły).

2. Termin dostarczenia do szkoły materiałów pozwalających na przeprowadzenie konkursów:

 • 05-05-2022 r.

3. Terminy przeprowadzenia konkursów Zuch:

 • 09-05-2022 r. - konkurs Zuch z języka polskiego
 • 10-05-2022 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego
 • 11-05-2022 r. - konkurs Zuch z matematyki

Dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia testu pod warunkiem, że odbędzie się on nie później niż 11-05-2022 r.

4. Termin odesłania wypełnionych przez uczniów sprawdzianów konkursowych i dokonania wpłaty:

 • 12-05-2022 r.

5. Termin przekazania wyników konkursu:

 • 14-06-2022 r.

6. Termin składania reklamacji:

 • 30-09-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Polecamy

 

logoLink2

45minut.pl

Darmowe publikacje, zbiory testów, kursy komputerowe, ciekawe forum.

przejdź na stronę

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.