Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Szanowni Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej!

Centrum Edukacji Szkolnej pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie Zuch oraz w konkursie Zuch z języka angielskiego. Konkursy zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie przesłanych materiałów w dniach:

 • 08-03-2023 r. - konkurs Zuch (test zintegrowany)
 • 09-03-2023 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego

Zgłoszenia do konkursu Zuch Semestralny przyjmujemy do 08-02-2023 r.

Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

Obydwa konkursy rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe.

Konkurs Zuch jest konkursem płatnym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów Zuch znajdują się w Regulaminie i Instrukcji.

Życzymy nauczycielom i rodzicom wiele satysfakcji w korzystaniu z propozycji Centrum Edukacji Szkolnej, a dzieciom radości w rozwiązywaniu proponowanych przez nas zadań oraz w zdobywaniu nagród i dyplomów. W naszym konkursie każde dziecko zostanie uhonorowane dyplomem.

 

Ważne daty:

1. Termin zgłoszenia szkoły do konkursu Zuch i konkurs Zuch z języka angielskiego:

 • 08-02-2023 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkoły. Szkoła może zgłosić udział w konkursie wybierając jeden ze sposobów podanych powyżej (pkt. Zgłoszenie szkoły).

2. Termin dostarczenia do szkoły materiałów pozwalających na przeprowadzenie konkursów:

 • 06-03-2023 r.

3. Terminy przeprowadzenia konkursów Zuch:

 • 08-03-2023 r. - konkurs Zuch (test zintegrowany)
 • 09-03-2023 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego

Dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia testu pod warunkiem, że odbędzie się on nie później niż 09-03-2023 r.

4. Termin odesłania wypełnionych przez uczniów sprawdzianów konkursowych i dokonania wpłaty:

 • 10-03-2023 r.

5. Termin publikacji kluczy odpowiedzi w archiwum sprawdzianów:

 • 20-03-2023 r.

6. Termin składania reklamacji do zadań konkursowych:

 • 03-04-2023 r.

7. Termin przekazania wyników konkursu:

 • 28-04-2023 r.

8. Termin składania reklamacji:

 • 30-09-2023 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Polecamy

 

logoLink2

45minut.pl

Darmowe publikacje, zbiory testów, kursy komputerowe, ciekawe forum.

przejdź na stronę

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.