strona glowna


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Ksiazka

Szanowni Nauczyciele!

Centrum Edukacji Szkolnej ogłasza Ogólnopolskie Dyktando Szkolne. Dyktando skierowane jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych. Test zostanie przeprowadzony w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych. Przewidywany termin przeprowadzenia dyktanda to:

  • 06-05-2022 r. (piątek)

Godzina przeprowadzenia testu sprawdzającego zostanie ustalona przez Szkolnego Organizatora Dyktanda powołanego w każdej ze zgłoszonych szkół. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać uczestnictwo swoich uczniów do dnia 08-04-2022 r. wybierając jeden ze sposobów:

  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej ZGŁOSZENIE,
  • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41
  • Przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40
  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą na adres: Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa z dopiskiem "Dyktando Szkolne"

Warunkiem przystąpienia szkoły do dyktanda jest zgłoszenie minimum 5 uczestników.

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne zostanie zorganizowane dla trzech grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI) oraz dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII). Każdy test składać się będzie z dwóch części:

  • Część I – Zadania ortograficzne – 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa,
  • Część II – Dyktando – tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), które należy uzupełnić jedną z dwóch zaproponowanych liter.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego dyktanda. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnienia oraz nagrody książkowe.

Każdy uczestnik wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 12,00 zł. Szkolny Organizator Dyktanda wpłaca z zebranych pieniędzy po:

  • 11,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 5 do 29 uczestników,
  • 11,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda 30 i więcej uczestników.

Wpłaty za faktyczną liczbę osób startujących w konkursie należy dokonać do 09-05-2022  r. na konto:

CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
45 1140 2017 0000 4102 1008 0226

CSE logo

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.