Banner Dyktando

Instrukcja

Instrukcja przeprowadzenia dyktanda

Informacje ogólne:

1. Ogólnopolskie Dyktando Szkolne odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 29-04-2024 roku (poniedziałek).
2. Czas trwania testu konkursowego jest przez organizatora określony na 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne i nie może być przedłużany.
3. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Nauczycielom nie wolno jest udzielać pomocy uczniom, która miałaby na celu zasugerowanie poprawnej(ych) odpowiedzi.
4. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.
5. Szkolny Organizator Konkursu otwiera zalakowaną kopertę z pytaniami testowymi przed rozpoczęciem konkursu w obecności zawodników i rozdaje je uczestnikom. Rozdaje także karty odpowiedzi znajdujące się w przesyłce.
6. Istnieje możliwość odbicia na ksero testów dla dodatkowych uczestników. Informacja ta musi zostać zawarta w protokole. Ze względów technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi.

Wskazówki do prawidłowego przeprowadzenia dyktanda:

1. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi wpisuje na niej drukowanymi literami własne imię i nazwisko oraz nadany kod szkoły. Z uwagi na wiek uczestników w grupie wczesnoszkolnej, zwracamy się z prośbą, aby to Szkolny Organizator uzupełnił te informacje.
2. Następnie uczeń musi zamalować kółko przy odpowiednim poziomie.
3. Uczeń zobowiązany jest także do zakodowania swojego imienia i nazwiska. Kodowanie odbywa się poprzez zamalowanie kratki pod odpowiednią literą dla imienia w sekcji Imię, dla nazwiska w sekcji Nazwisko. Pierwszą literę imienia (nazwiska) zaznaczamy w pierwszej linii kółek, drugą w drugiej, ..., szóstą w szóstej, itd.
4. Pamiętaj!!! Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
5. Każdy test składa się z dwóch części.
6. Część I – Zadania ortograficzne – 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 punktów.
7. Część II – Dyktando – tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), który należy uzupełnić jedną z dwóch zapronowanych liter. Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy wskaże prawidłową literę lub (-1) punkt za błędną. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 punktów.
8. Ważne! W Części II uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zamalowują kółka w pytaniach od 11 do 30. Kółka przy pytaniach 31-40 pozostawiają puste.
9. Po zakończeniu pisania dyktanda, każdy uczeń wkłada swoją kartę odpowiedzi do zbiorczej koperty. Po oddaniu wszystkich kart Szkolny Organizator Konkursu w obecności uczniów zakleja kopertę.
10. Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym zaklejonych w zbiorczej kopercie kart odpowiedzi, protokołu oraz ksero odcinka wpłaty na adres: Centrum Edukacji Szkolnej, ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa. Wysłać testy i dokonać wpłaty należy najpóźniej do dnia 30-04-2024 r.
11. W archiwum testów 06-05-2024 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do testów. Reklamacje do zadań można składać do 20-05-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
12. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 07-06-2024 r. (Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników dyktanda.
Uwaga!!! Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może być podstawą do reklamacji

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności