Banner Dyktando

Regulamin

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego jest Centrum Edukacji Szkolnej.
2. Dyktando ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych.
3. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III),
 • szkoła podstawowa (klasy IV-VI),
 • szkoła podstawowa (klasy VII-VIII).

4. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w dyktandzie, powołuje Szkolnego Organizatora Dyktanda. Szkolny Organizator Dyktanda zgłasza szkołę do dnia 10-04-2024 r. wybierając jeden ze sposobów:

 • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej ZGŁOSZENIE,
 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41,
 • Przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40,
 • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Dyktando odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 29-04-2024 roku (poniedziałek).
6. Centrum Edukacji Szkolnej przesyła do zgłoszonych szkół pytania testowe oraz karty odpowiedzi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dyktanda (25-04-2024 r.).
7. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Dyktanda w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.
8. Każdy test sprawdzający składać się będzie z dwóch części:

 • Część I – Zadania ortograficzne – 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt.
 • Część II – Dyktando – tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), które należy uzupełnić jedną z dwóch zaproponowanych liter.

Czas trwania dyktanda wynosi 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
9. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu dyktanda.
10. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia dyktanda należy odesłać do dnia 30-04-2024 r.
11. Szkolny Organizator Dyktanda jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.
12. Każdy uczestnik wnosi wpisowe w wysokości 15,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Dyktanda wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:

 • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 5 do 29 uczestników,
 • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda 30 i więcej uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 30-04-2024 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
45 1140 2017 0000 4102 1008 0226

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody wewnętrzne.
13. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator dyktanda informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 12. liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
14. Zarazem organizator dyktanda informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników), organizator dyktanda zastosuje wyższy upust.
15. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego zostaną rozdane wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
 • Miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
16. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w dyktandzie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego dyktanda.
17. W archiwum testów 06-05-2024 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do testów.
18. Reklamacje do zadań można składać do 20-05-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
19. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 07-06-2024 r. Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności