Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz z klas I, II i III liceów ogólnokształcących do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursów z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.
Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej.
Testy konkursowe będą testami jednokrotnego wyboru i odbędą się w dniach 07-03-2022 r. (język polski), 08-03-2022 r. (matematyka), 09-03-2022 r. (język angielski), 10-03-2022 r. (język niemiecki), 10-03-2022 r. (język hiszpański), 10-03-2022 r. (historia), 11-03-2022 r. (chemia), 09-03-2022 r. (fizyka), 07-03-2022 r. (przyroda), 11-03-2022 r. (biologia), 11-03-2022 r. (geografia) w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej konkursy zostaną przeprowadzone w formie online.

 

Zgłoszenie szkoły:
 
Aby wziąć udział w konkursach szkoła musi do 09-02-2022 r. zgłosić uczniów wybierając jeden z poniższych sposobów:
 • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na stronie internetowej (ZGŁOSZENIE),
 • Zadzwonić pod numer (22) 509-80-40 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową faksem pod numer (22) 509-80-41;
 • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową pocztą na adres: Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa;
Nagrody:
 
Nagrody dla zwycięzców i uczestników każdej serii konkursu (tzn. j. polski kl. IV, j. polski kl. V, matematyka kl. VI, itd.) zostaną rozdane na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
 • Miejsce 1: Dyplom laureata miejsca I oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
 • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik konkursu niezależnie od otrzymanego wyniku otrzyma dyplom!!!

Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, łącznie weźmie udział więcej niż 150 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci wartościowej nagrody książkowej do szkolnej biblioteki (encyklopedia, słownik, itp.).

Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów przygotowany zostanie dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu. Będzie to dla Państwa świadectwo Waszej aktywności.

 

Ważne daty:

 

1. Termin zgłoszenia szkoły do konkursów:

 • 09-02-2022 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkoły. Szkoła może zgłosić udział w konkursie wybierając jeden ze sposobów podanych powyżej (pkt. Zgłoszenie szkoły).

2. Termin dostarczenia do szkoły materiałów pozwalających na przeprowadzenie testów:

 • 03-03-2022 r.

3. Terminy przeprowadzenia testów konkursowych:

 • Język polski - 07-03-2022 r.
 • Matematyka - 08-03-2022 r.
 • Język angielski - 09-03-2022 r.
 • Język niemiecki - 10-03-2022 r.
 • Język hiszpański - 10-03-2022 r.
 • Historia - 10-03-2022 r.
 • Chemia - 11-03-2022 r.
 • Fizyka - 09-03-2022 r.
 • Przyroda - 07-03-2022 r.
 • Biologia - 11-03-2022 r.
 • Geografia - 11-03-2022 r.
  Dopuszcza się zmianę terminu przeprowadzenia testu z danego przedmiotu pod warunkiem, iż odbędzie się on między 07-03-2022 r. a 11-03-2022 r.

4. Termin odesłania wypełnionych przez uczniów testów konkursowych i dokonania wpłaty:

 • 14-03-2022 r.

5. Termin przekazania wyników konkursów:

 • 29-04-2022 r.

6. Termin składania reklamacji:

 • 30-09-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

 

Opłaty:

 

Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 12,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
 • 11,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 49 uczestników,
 • 11,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu 50 i więcej uczestników.
UWAGA!!!
/Każdy konkurs z poszczególnego przedmiotu tj. z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii rozliczany jest oddzielnie./
 
Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły, które można przeznaczyć na organizację konkursów i nagrody szkolne.
 
Organizator informuje, że zebrane pieniądze przeznacza na nagrody oraz organizację konkursu.

Z ofertą wydawniczą CES można zapoznać się na stronie internetowej https://www.45minut.pl/sklep.
 
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.