Banner galileo

Fizyka

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie fizycznym GALILEO.

Konkurs odbędzie się 06-03-2024 r. Oprócz konkursu z fizyki w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, matematyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z fizyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO fizyka


Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Wprowadzenie do fizyki:

 • wielkości fizyczne (skalarne i wektorowe),
 • jednostki (układ SI, wielokrotności i podwielokrotności),
 • pomiary,
 • graficzne przedstawienie wektora, wyznaczanie wektora wypadkowego,
 • interpretacja i analiza prostych wykresów zależności wielkości fizycznych.

2. Właściwości i budowa materii:

 • zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne,
 • mieszaniny substancji,
 • atomy i cząsteczki,
 • oddziaływania międzycząsteczkowe,
 • napięcie powierzchniowe,
 • stany skupienia,
 • gęstość ciał.

3. Kinematyka:

 • względność ruchu,
 • tor ruchu, droga, przemieszczenie,
 • prędkość i szybkość,
 • ruch jednostajny,
 • ruch jednostajnie przyspieszony,
 • ruch zmienny.

4. Dynamika:

 • pierwsza zasada dynamiki,
 • druga zasada dynamiki,
 • trzecia zasada dynamiki,
 • przykłady sił (ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu, tarcia),
 • spadek swobodny.

5. Praca i energia:

 • praca mechaniczna,
 • energia mechaniczna (potencjalna grawitacji i kinetyczna),
 • moc,
 • przemiany energii,
 • maszyny proste.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny dla całej klasy 7 oraz:

1. Termodynamika:

 • energia wewnętrzna,
 • temperatura,
 • sposoby przekazu ciepła (przewodnictwo, konwekcja, promieniowanie),
 • ciepło właściwe,
 • rozszerzalność temperaturowa ciał.

2. Elektrostatyka:

 • sposoby elektryzowania ciał,
 • ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku elektrycznego,
 • pole elektryczne,
 • budowa atomu,
 • przewodniki, izolatory,
 • prawo Coulomba.

3. Prąd elektryczny:

 • opór elektryczny,
 • napięcie i natężenie prądu elektrycznego,
 • obwody elektryczne,
 • domowa sieć elektryczna,
 • praca i energia prądu elektrycznego,
 • moc prądu elektrycznego.

4. Magnetyzm:

 • bieguny magnetyczne,
 • pole magnetyczne,
 • materiały magnetyczne, wykorzystanie magnetyzmu,
 • oddziaływanie igły magnetycznej z przewodnikiem z prądem,
 • elektromagnes,
 • silnik elektryczny,
 • fale elektromagnetyczne.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności