Banner galileo

Geografia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie geograficznym GALILEO.

Konkurs odbędzie się 08-03-2024 r. Oprócz konkursu z geografii w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i matematyki.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO geografia


Na każdym etapie edukacyjnym z geografii obowiązuje zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że treści zawarte w zakresach tematycznych testów wcześniejszych, mogą wystąpić w testach późniejszych.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Mapa Polski:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

3. Krajobrazy w Polsce:

 • cechy krajobrazu nadmorskiego (Pobrzeże Słowińskie),
 • cechy krajobrazu pojeziernego (Pojezierze Mazurskie),
 • cechy krajobrazu nizinnego (Nizina Mazowiecka),
 • cechy krajobrazu wielkomiejskiego (Warszawa),
 • cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego (Wyżyna Śląska),
 • cechy krajobrazu rolniczego (Wyżyna Lubelska),
 • cechy krajobrazu wyżynnego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska),
 • cechy krajobrazu wysokogórskiego (Tatry).

4. Rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; charakterystyka ruchu obrotowego i obiegowego; następstwa ruchów Ziemi.
3. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; odczytywanie i wyznaczanie położenia matematyczno-geograficznego punktów i obszarów na mapie i globusie.
4. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i granice kontynentu,
 • podział Europy na regiony,
 • państwa europejskie i ich stolice,
 • główne cechy środowiska przyrodniczego Europy,
 • Islandia - położenie, środowisko przyrodnicze, atrakcje,
 • starzenie się i zróżnicowanie społeczeństw (przyczyny i skutki),
 • największe europejskie metropolie (Londyn, Paryż).

5. Gospodarka Europy:

 • rolnictwo w Europie Zachodniej (Węgry, Dania).

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-6 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Rolnictwo i przemysł Polski.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-7 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Ameryka (Północna i Południowa) - gospodarka.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Litosfera - procesy wewnętrzne.
3. Litosfera - procesy zewnętrzne.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia oraz treści nauczania w klasie 1 liceum ogólnokształcącego.
2. Sektory gospodarki. Globalizacja.
3. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo.
4. Przemysł.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia oraz treści nauczania w klasie 1 i 2 liceum ogólnokształcącego.
2. Gospodarka Polski.

 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności