Centrum Edukacji Szkolnej zaprasza na Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia. Konkurs zorganizowany zostanie dla czterech grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI), dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) oraz dla liceum ogólnokształcącego (klasy I-IV). Dla każdej z tych grup zostanie przygotowany inny zestaw łamigłówek. Konkurs zostanie przeprowadzony w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych. Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to:

  • 14-03-2023 r. (wtorek)
Godzina przeprowadzenia konkursu zostanie ustalona przez Szkolnego Organizatora Konkursu powołanego w każdej ze zgłoszonych szkół.

Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać uczestnictwo swoich uczniów w konkursie do dnia 23-02-2023 r.

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczestników.

Konkurs Logicznego Myślenia jest konkursem płatnym.

Najlepsi otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnionego z nadanymi symbolicznymi tytułami Arcymistrza, Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. Arcymistrzowie i Mistrzowie uhonorowani zostaną dodatkowo nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia znajdują się w Regulaminie i Instrukcji.
 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.