Banner Logika

Regulamin

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia jest Centrum Edukacji Szkolnej.
 2. Konkurs ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących z klas I-IV. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w czterech grupach wiekowych - uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), szkoły podstawowej (klasy IV-VI), szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) oraz liceum ogólnokształcącego (klasy I-IV).
 3. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie, powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu. Szkolny Organizator Konkursu zgłasza szkołę do dnia 20-02-2024 r. wybierając jeden ze sposobów:
 4. Konkurs odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 12-03-2024 roku (wtorek).
 5. Centrum Edukacji Szkolnej przesyła do zgłoszonych szkół pytania testowe oraz karty odpowiedzi na co najmniej 3-4 dni przed planowanym terminem konkursu (08-03-2024 r.).
 6. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Konkursu w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.
 7. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 8. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 9. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu konkursu.
 10. Kopertę z kartami odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz kopię dowodu wpłaty należy odesłać do dnia 13-03-2024 r.
 11. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 12. Każdy uczestnik konkursu wnosi wpisowe w wysokości 15,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
  • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 5 do 29 uczestników,
  • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 30 i więcej uczestników.
  Wpłaty należy dokonać do 13-03-2024 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:
  CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
  ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
  70 1140 2017 0000 4502 1008 0259
  Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody wewnętrzne.
 13. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 12. liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
 14. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.
 15. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom "Arcymistrza Logicznego Myślenia" oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy "Mistrza Logicznego Myślenia" oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy "Mistrza Logicznego Myślenia";
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy "Eksperta Logicznego Myślenia";
  • Miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.
  Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
 16. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w konkursie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 17. W archiwum testów 18-03-2024 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do testów.
 18. Reklamacje do zadań można składać do 03-04-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
 19. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 06-05-2024 r. Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności