Banner Dyktando

Regulamin - Zuch Roczny

1. Organizatorem konkursu Zuch z języka polskiego, Zuch z języka angielskiego i Zuch z matematyki jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES).

2. Konkursy mają zakres ogólnopolski i skierowane są do uczniów nauczania początkowego (klasy I-III szkoły podstawowej).

3. Konkursy odbędą się w dniach:

 • 23-04-2024 r. - konkurs Zuch z języka polskiego
 • 24-04-2024 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego
 • 25-04-2024 r. - konkurs Zuch z języka matematyki

Konkursy będą polegały na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianów zróżnicowanych w zależności od klasy. Każdy sprawdzian będzie zawierał 21 pytań.

4. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej i matematycznej (konkursy Zuch z języka polskiego i Zuch z matematyki). Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa i podstawowych zwrotów.

5. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

6. Czas trwania każdego konkursu wynosi 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

7. Odpowiedzi uczeń zakreśla bezpośrednio na teście. Po zawodach każdy uczeń wkłada wypełniony test do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu.

8. Szkoły mogą zgłaszać zainteresowanych konkursem uczniów do dnia 25-03-2024 r. wybierając jeden ze sposobów:

 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie (ZGŁOSZENIE),
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 509-80-41,
 • Zadzwonić pod numer 22 509-80-40 i przekazać dane telefonicznie.

9. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z przedmiotu. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę przedmiotów.

10. Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 15,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:

 • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 8 do 49 uczestników,
 • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu 50 i więcej uczestników.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch lub trzech konkursach, ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie. Każdy konkurs, tj. Zuch z języka polskiego, Zuch z języka angielskiego oraz Zuch z matematyki, rozliczany jest oddzielnie.
Wpłaty należy dokonać do 26-04-2024 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

CES; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
65 1140 2017 0000 4202 0639 6339

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły i można je przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody szkolne.

11. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 8 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w pkt. 9 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 50).

12. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 49 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.

13. Zebrane pieniądze organizator przeznacza na nagrody oraz organizację konkursu.

14. Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest odesłać wypełnione przez uczestników testy konkursowe na adres podany w pkt. 8 do dnia 26-04-2024 r.

15. Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki w każdej z serii konkursu (tj. klasa 1, 2 i 3) otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną rozdane na następujących zasadach (niezależnie od ilości dzieci na danym miejscu):

 • Miejsce 1: Dyplom laureata miejsca I oraz nagroda książkowa,
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe,
 • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów,
 • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów zostanie przygotowany dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.

16. Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach Zuch łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci wartościowej nagrody książkowej do szkolnej biblioteki.

17. W archiwum sprawdzianów 06-05-2024 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do sprawdzianów konkursowych.

18. Reklamacje do zadań można składać do 20-05-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.

19. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 10-06-2024 r. Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności