Klasa 4 szkoły podstawowej

W teście, oprócz podanych zakresów tematycznych, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelować z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Świat przyrody:

 • przyroda ożywiona i nieożywiona,
 • zmysły człowieka i ich rola w życiu,
 • jak uczymy się przyrody,
 • obserwacje i doświadczenia,
 • przyrządy przyrodnika,
 • główne i pośrednie kierunki geograficzne i ich wyznaczanie,
 • mapa i plan.

3. Zjawiska przyrodnicze:

 • ciała stałe, ciecze, gazy,
 • substancje sprężyste, kruche i plastyczne,
 • stany skupienia wody.

4. Pogoda i jej składniki:

 • przyrządy służące do pomiaru składników pogody,
 • obserwacje meteorologiczne,
 • wędrówka Słońca w ciągu dnia,
 • pory roku,
 • cechy pogody.

5. Organizmy żywe w przyrodzie:

 • cechy organizmów, jednostka budowy organizmu,
 • hierarchiczna budowa organizmu,
 • królestwa organizmów,
 • zależności pokarmowe,
 • zwierzęta wokół nas.

6. Ciało człowieka:

 • układ pokarmowy,
 • układ krwionośny,
 • układ oddechowy,
 • układ ruchu.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.