Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Polskie symbole narodowe.
2. Najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej.
3. Historia a dzieje legendarne.
4. Legendarne i historyczne początki państwa polskiego.
5. Zjazd w Gnieźnie i pierwsza koronacja królewska w Polsce.
6. Panowanie Kazimierza Wielkiego.
7. Unia polsko-litewska w Krewie i bitwa pod Grunwaldem.
8. Dokonania Mikołaja Kopernika.
9. Bohaterowie wojen XVII wieku: Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski.
10. Powstanie kościuszkowskie.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Początki antycznego Rzymu.
2. Ustrój starożytnego Rzymu - od republiki do dominatu.
3. Juliusz Cezar i Oktawian August.
4. Społeczeństwa starożytnego Rzymu.
5. Osiągniecia Rzymian w zakresie architektury, literatury, sztuki, prawa.
6. Wierzenia Rzymian i ich stosunek do chrześcijaństwa.
7. Podział cesarstwa rzymskiego na część zachodnią i wschodnią.
8. Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
9. Narodziny i rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa.
10. Islam i ekspansja arabska.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku - przyczyny, główne bitwy, polscy hetmani, skutki.
2. Kultura baroku - cechy, przykłady zabytków.
3. Francja za panowania Ludwika XIV.
4. Idea oświecenia w literaturze, nauce, architekturze i sztuce.
5. Trójpodział władzy i umowa społeczna.
6. Reformy oświeceniowe w Prusach, Rosji i Austrii.
7. Kryzys państwa polskiego za panowania Wettinów.
8. Amerykańska wojna o niepodległość.
9. Wielka rewolucja francuska.
10. Próby naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Przyczyny, kluczowe wydarzenia polityczne i militarne oraz skutki powstań: listopadowego, krakowskiego, styczniowego.
2. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
3. Wojna secesyjna.
4. Działania zaborców wobec Polaków: germanizacja, rusyfikacja, autonomia Galicyjska.
5. Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców.
6. Rewolucja 1905 r.
7. Pierwsze polskie partie polityczne.
8. Geneza I wojny światowej.
9. Postęp techniczny w czasie I wojny światowej.
10. Sprawa polska podczas I wojny światowej.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Niemiecka i sowiecka agresja na Polskę w 1939 r.
2. Podział okupowanych ziem polskich w 1939 r.
3. Polityka niemiecka i sowiecka na terenie okupowanej Polski.
4. Niemieckie i sowieckie zbrodnie: Palmiry, Katyń, Mord profesorów lwowskich, Aktion Zamość.
5. Polityczna i militarna działalność Polskiego Państwa Podziemnego.
6. Formy oporu Polaków wobec okupantów.
7. Okoliczności powstania i działalność Rządu RP na uchodźstwie.
8. Powstanie Warszawskie - przyczyny wybuchu, reakcja aliantów i ZSRS, skutki.
9. Polacy na frantach II wojny światowej.
10. Postanowienia konferencji tzw. wielkiej trójki dotyczące Polski.
11. Polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki II wojny światowej.
12. Przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej.
13. Początki zimnej wojny.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.