Klasa 4 szkoły podstawowej

1. W przygotowaniu.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. W przygotowaniu.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. W przygotowaniu.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. W przygotowaniu.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. W przygotowaniu.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Zasięg terytorialny, organizacja władzy, gospodarka i kultura państwa Franków.
2. Polityka Karola Wielkiego.
3. Idee cesarstwa karolińskiego i cesarstwa Ottonów.
4. Proces tworzenia się państw w Europie, z uwzględnieniem ich chrystianizacji.
5. Ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą.
6. Polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty.
7. Skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty.
8. Charakterystyka władzy, struktury społecznej i gospodarki w systemie feudalnym.
9. Charakterystyka ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie XI-XIII w.
10. Charakterystyka realiów życia codziennego w średniowiecznym mieście i wsi.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe następstwa II wojny światowej.
2. Przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej.
3. Okoliczności i skutki powstania NRD i RFN.
4. Charakterystyka NATO i Układu Warszawskiego.
5. Charakterystyka państw będących w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.
6. Znaczenie II Soboru Watykańskiego dla przemian w Kościele katolickim drugiej połowy XX w.
7. Konflikty zimnej wojny, z uwzględnieniem wojen w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzysu kubańskiego.
8. Przyczyny konfliktu bliskowschodniego.
9. Przemiany w Chinach po II wojnie światowej.
10. Zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności