Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Obraz Ziemi na mapie - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
3. Krajobrazy w Polsce - przykłady krain geograficznych i ich położenie, cechy krajobrazów i ich ocena, zmiany w krajobrazie, zależności między elementami krajobrazu, tradycje.
4. Rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.
5. Siatka południków i równoleżników na globusie i mapie.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; charakterystyka ruchu obrotowego i obiegowego; następstwa ruchów Ziemi.
3. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; odczytywanie i wyznaczanie położenia matematyczno - geograficznego punktów i obszarów na mapie i globusie.
4. Geografia Europy:

  • położenie i granice kontynentu,
  • podział Europy na regiony,
  • państwa europejskie i ich stolice,
  • główne cechy środowiska przyrodniczego Europy,
  • zjawiska występujące na granicach płyt litosfery - Islandia,
  • starzenie się i zróżnicowanie społeczeństw (przyczyny i skutki),
  • największe europejskie metropolie (Londyn, Paryż, Moskwa),
  • cechy środowiska przyrodniczego a gospodarka w Europie Północnej (Szwecja, Norwegia),
  • rolnictwo w Europie Zachodniej (Francja, Dania),
  • gospodarka krajów alpejskich; turystyka w Europie Południowej.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-6 z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Ludność Polski.
3. Urbanizacja w Polsce.
4. Rolnictwo i przemysł Polski (z uwzględnieniem cech środowiska przyrodniczego).

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć zagadnień zawartych w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach 4-6 oraz nauczania geografii w klasach 7-8.
2. Ameryka.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej dla klas 4-6 z przedmiotu przyroda oraz z geografii w klasach 7-8.
2. Hydrosfera.
3. Litosfera; procesy wewnętrznei.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej III etapu edukacyjnego dla gimnazjum w klasach 1-3.
2. Przemysł.
3. Energetyka na świecie.
4. Komunikacja.
5. Turystyka.
6. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności