Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Mapa Polski:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

3. Krajobrazy w Polsce:

 • cechy krajobrazu nadmorskiego (Pobrzeże Słowińskie),
 • cechy krajobrazu pojeziernego (Pojezierze Mazurskie),
 • cechy krajobrazu nizinnego (Nizina Mazowiecka),
 • cechy krajobrazu wielkomiejskiego (Warszawa),
 • cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego (Wyżyna Śląska),
 • cechy krajobrazu rolniczego (Wyżyna Lubelska),
 • cechy krajobrazu wyżynnego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska),
 • cechy krajobrazu wysokogórskiego (Tatry).

4. Rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; charakterystyka ruchu obrotowego i obiegowego; następstwa ruchów Ziemi.
3. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; odczytywanie i wyznaczanie położenia matematyczno-geograficznego punktów i obszarów na mapie i globusie.
4. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i granice kontynentu,
 • podział Europy na regiony,
 • państwa europejskie i ich stolice,
 • główne cechy środowiska przyrodniczego Europy,
 • zjawiska występujące na granicach płyt litosfery - Islandia,
 • starzenie się i zróżnicowanie społeczeństw (przyczyny i skutki),
 • największe europejskie metropolie (Londyn, Paryż).

5. Gospodarka Europy:

 • rolnictwo w Europie Zachodniej (Węgry, Dania),
 • przemysł i usługi we Francji,
 • energetyka w Europie.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-6 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Podział administracyjny Polski.
3. Ludność i urbanizacja w Polsce na tle krajów europejskich.
4. Mapa polityczna Europy.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-7 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Ameryka Północna - środowisko przyrodnicze, ludność i gospodarka.
3. Ameryka Południowa - środowisko przyrodnicze, ludność i gospodarka.
4. Wybrane problemy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Litosfera - procesy wewnętrzne.
3. Litosfera - procesy zewnętrzne.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia oraz treści nauczania w klasie 1 liceum ogólnokształcącego.
2. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo.
3. Przemysł.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda i geografia oraz treści nauczania w klasie 1 i 2 liceum ogólnokształcącego.
2. Gospodarka Polski.
3. Morze Bałtyckie - środowisko przyrodnicze i gospodarka morska.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.