Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary,
 • rodzaje i skutki oddziaływań,
 • siła i jej cechy,
 • pomiar siły,
 • niepewność pomiaru,
 • siła wypadkowa i równoważąca,
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona,
 • swobodny spadek ciał, ciężar,
 • tarcie i opory ruchu.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji,
 • budowa materii,
 • atomy i cząsteczki,
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii,
 • siły spójności i siły przylegania,
 • menisk i napięcie powierzchniowe,
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
 • kryształy,
 • oddziaływania międzycząsteczkowe,
 • zmiany stanów skupienia,
 • rozszerzalność temperaturowa ciał,
 • masa a ciężar ciała,
 • gęstość ciał.

3. Kinematyka:

 • względność ruchu,
 • prędkość średnia i chwilowa,
 • przyspieszenie,
 • elementy ruchu i jego opis,
 • ruch jednostajny prostoliniowy,
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy,
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy,
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

4. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki,
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii),
 • maszyny proste,
 • zamiana energii na inne formy.

Klasa 8 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

Zakres tematyczny kl. VII szkoły podstawowej oraz:

1. Kinematyka:

 • prędkość średnia i chwilowa,
 • jednostki prędkości i ich zamiana,
 • przyspieszenie,
 • ruch jednostajny prostoliniowy,
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy,
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

2. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej,
 • dynamiczne skutki oddziaływań,
 • tarcie i opory ruchu,
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona,
 • swobodny spadek ciał,
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

3. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki,
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii),
 • maszyny proste,
 • zamiana energii na inne formy.

4. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy,
 • temperatura i jej pomiar,
 • cieplny przepływ energii,
 • I zasada termodynamiki,
 • ciepło właściwe,
 • bilans cieplny,
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia,
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

5. Elektrostatyka:

 • trzy sposoby elektryzowania ciał (tarcie, dotyk, indukcja),
 • pole elektrostatyczne,
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego,
 • prawo Coulomba,
 • zasada zachowania ładunku elektrycznego.

6. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne,
 • natężenie prądu elektrycznego,
 • obwody prądu elektrycznego,
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy,
 • pomiar natężenia i napięcia,
 • opór elektryczny - prawo Ohma,
 • I prawo Kirchoffa,
 • moc i praca prądu elektrycznego.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej:

 • wielkości skalarne i wektorowe,
 • siła wypadkowa,
 • gęstość ciał,
 • jednostki układu SI,
 • budowa atomu (elektron, proton, neutron, nukleony, kation i anion),
 • ruch jednostajny prostoliniowy,
 • ruch jednostajny przyspieszony,
 • droga w ruchu jednostajnym i jednostajnym przyspieszonym,
 • przemieszczenie a droga,
 • prędkość średnia a prędkość chwilowa,
 • niepewność pomiaru,
 • cyfry znaczące,
 • spadek swobodny ciał,
 • energia potencjalna i energia kinetyczna,
 • tarcie statyczne i kinetyczne,
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona.

2. Kinematyka:

 • tor ruchu i przebyta droga,
 • przemieszczenie a droga,
 • przykłady ruchu jednostajnego,
 • wzór na prędkość średnią,
 • prędkość chwilowa a prędkość średnia,
 • przyspieszenie,
 • przykłady ruchu opóźnionego i przyspieszonego,
 • obliczanie przyspieszenia mając dane prędkości i czasu bądź wykres v(t),
 • analiza wykresów prędkości od czasu,
 • wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym.

3. Dynamika:

 • nazywanie sił w najbliższym otoczeniu,
 • pojęcie wektora siły,
 • środek masy ciała,
 • treść III zasady dynamiki Newtona,
 • wyznaczanie siły wypadkowej,
 • treść I zasady dynamiki Newtona,
 • treść II zasady dynamiki Newtona,
 • obliczanie przyspieszenia ciała znając masę i siłę wypadkową,
 • siła tarcia a opór ośrodka,
 • tarcie statyczne a tarcie kinetyczne,
 • sposoby zwiększania lub zmniejszania siły tarcia bądź oporów ruchu,
 • od czego zależy siła tarcia,
 • rodzaj ruchu ciała spadającego swobodnie (bez oporów ruchu),
 • przyspieszenie grawitacyjne,
 • przykłady ruchu po okręgu,
 • kierunek działania siły wypadkowej po okręgu,
 • definicja prędkości w ruchu po okręgu, okresu i promienia okręgu,
 • obliczanie prędkości ruchu mając dany promień I okres obiegu bądź częstotliwość,
 • zależność siły dośrodkowej od prędkości ciała, jego masy i promienia okręgu,
 • obliczanie wartości siły dośrodkowej,
 • bezwładność ciał,
 • nacisk na podłoże na równi,
 • związek między kątem nachylenia a przyspieszeniem ciała na równi.

4. Energia i jej przemiany:

 • treść zasady zachowania energii,
 • przykłady przemian energii zachodzących w otoczeniu,
 • praca w ujęciu fizycznym,
 • definicja mocy,
 • obliczanie pracy gdy znane jest przemieszczenie i siła,
 • obliczanie pracy gdy znana jest moc urządzenia i czas pracy,
 • energia kinetyczna i potencjalna grawitacji.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Elektrostatyka:

 • oddziaływanie ciał naelektryzowanych,
 • zjawisko elektryzowania ciał,
 • rodzaje elektryzowania ciał,
 • budowa atomu,
 • zasada zachowania ładunku elektrycznego,
 • jednostka ładunku elektrycznego,
 • budowa elektroskopu,
 • ładunek elementarny,
 • Prawo Coulomba,
 • przewodniki i izolatory,
 • pole elektryczne.

2. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny,
 • obwód elektryczny,
 • prąd elektryczny a przepływ prądu,
 • schematy elektryczne,
 • ogniwo a bateria,
 • napięcie i natężenie prądu,
 • pojemność baterii,
 • pomiar napięcia i natężenia prądu,
 • połączenie szeregowe i równoległe,
 • I prawo Kirchhoffa,
 • prawo Ohma,
 • opór elektryczny,
 • opór a temperatura,
 • półprzewodniki,
 • energia elektryczna i moc prądu elektrycznego.

3. Drgania i fale:

 • drgania mechaniczne,
 • siły w ruchu drgającym,
 • energia w ruchu drgającym,
 • wahadło sprężynowe i matematyczne,
 • drgania wymuszone i tłumione,
 • fale dźwiękowe,
 • zjawisko Dopplera.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Termodynamika:

 • cząsteczki i energia,
 • rozszerzalność cieplna,
 • ciepło właściwe,
 • przemiany fazowe,
 • ciepło topnienia i ciepło parowania,
 • bilans cieplny,
 • wyznaczanie ciepła właściwego.

2. Optyka:

 • światło jako fala,
 • odbicie światła,
 • załamanie światła,
 • całkowite wewnętrzne odbicie,
 • zjawiska optyczne w atmosferze,
 • dyfrakcja i interferencja światła w przyrodzie,
 • polaryzacja światła.

3. Fizyka atomowa:

 • model atomu Bohra,
 • podwójna natura światła,
 • promieniowanie termiczne,
 • promieniowanie elektromagnetyczne,
 • widmo promieniowania elektromagnetycznego,
 • mechanizm efektu cieplarnianego,
 • ograniczenie efektu cieplarnianego,
 • widmo liniowe,
 • powstawanie widma liniowego.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.