Banner albus

Regulamin konkursu Albus 2024

 1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
 2. Konkursy mają zakres ogólnopolski i przeznaczone są dla uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 3. Konkursy odbywają się na terenie szkoły w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. Każdy uczeń może wziąć udział w jednym, w dwóch bądź we wszystkich konkursach wnosząc wpisowe za każdy z nich oddzielnie.
 4. Czas trwania jest przez organizatora określony i nie może być przedłużany. I tak:
  • Konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii trwają 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkursy z języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego trwają 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 5. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu.
 6. Do konkursu szkołę można zgłosić do dnia 27-03-2024 r. wybierając jeden ze sposobów:
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na stronie internetowej (ZGŁOSZENIE),
  • Zadzwonić pod numer 22 509-80-40 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową faksem pod numer 22 509-80-41;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z przedmiotu. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę przedmiotów.
 8. Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 15,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
  • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 49 uczestników,
  • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu 50 i więcej uczestników.

  /Każdy konkurs z poszczególnego przedmiotu tj. z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii rozliczany jest oddzielnie./

  Wpłaty należy dokonać do 29-04-2024 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:
  Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
  79 1140 2017 0000 4902 1008 0192
  Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły, które można przeznaczyć na organizację konkursów i nagrody szkolne.
 9. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie może się zmniejszyć maksymalnie o 10% w porównaniu do liczby uczestników zgłoszonych. Nie może także spaść poniżej określonej w pkt. 7 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 50).
 10. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 49 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.
 11. Zebrane pieniądze organizator przeznacza na nagrody oraz organizację konkursu.
 12. Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest odesłać listem poleconym wypełnione przez uczestników karty z odpowiedziami na adres Centrum Edukacji Szkolnej, ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa do dnia 29-04-2024 r.
 13. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Ocenie podlega każde pytanie i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędnie zaznaczoną (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 14. Nagrody dla zwycięzców i uczestników każdej serii konkursu (tzn. j. polski kl. IV, j. polski kl. V, matematyka kl. IV, itd.) zostaną rozdane na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):
  • Miejsce 1: Dyplom laureata miejsca I oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
  • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

  Każdy uczestnik konkursu niezależnie od otrzymanego wyniku otrzyma dyplom!!!

 15. Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów zostanie przygotowany dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 16. Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, łącznie weźmie udział więcej niż 150 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci wartościowej nagrody książkowej do szkolnej biblioteki (encyklopedia, słownik, itp.).
 17. Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej.
 18. Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej: https://www.ces.edu.pl.
 19. W archiwum testów 06-05-2024 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do testów konkursowych. Reklamacje do zadań można składać do dnia 20-05-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
 20. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 07-06-2024 r. Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności