Banner albus

Język niemiecki

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie z języka niemieckiego ALBUS.

Konkurs odbędzie się 25-04-2024 r. Oprócz konkursu z języka niemieckiego w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka niemieckiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - ALBUS j. niemiecki


Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Zaimki osobowe, dzierżawcze: mein/meine, dein/deine w Mianowniku i w Bierniku;
 • Liczebniki główne 1-100;
 • Odmiana podstawowych czasowników oraz tanzen, heißen, schaukeln, sein, haben, reden, arbeiten, möchten, mögen oraz sich interessieren für w l.p. i l.mn;
 • Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, pytającym i przeczącym;
 • Czasownik finden oraz pytania typu: "Wie findest du den Tisch?";
 • Przeczenia nein i nicht;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz słówko kein w Bierniku;
 • Spójniki und, aber;
 • Partykuła doch.

2. Funkcje językowe:

 • Powitania, pożegnania;
 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych + mapa Niemiec;
 • Ulubione zajęcia;
 • Kolory;
 • Meble, określenie położenia np. w rogu, na suficie;
 • Przedstawianie osób;
 • Nazwy przyborów szkolnych, zawodów, zwierząt;
 • Przymiotniki określające cechy rzeczy;
 • Ludzie i stosunki miedzy nimi - ja i moja rodzina;
 • Wyrażanie opinii typu: "Ich finde das Sofa toll";
 • Imiona dla chłopców i dziewczyn.

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej oraz:
1. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne np.: fahren, laufen, zeichnen, mögen, lesen, sehen, sprechen;
 • Czasowniki modalne: wollen, mögen, können;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Okoliczniki czasu typu: morgen, gestern, am Nachmittag;
 • Zaimek nieosobowy es, man;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Zaimek dzierżawczy w Bierniku w l.p. i l.mn;
 • Tryb rozkazujący.

2. Funkcje językowe:

 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Przedmioty szkolne;
 • Czynności wykonywane podczas dnia;
 • Podawanie godzin;
 • Cechy charakteru;
 • Owoce i warzywa;
 • Hobby;
 • Rozmowa na temat szkoły, pogody, jedzenia;
 • Czas wolny.

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy 4 i 5 szkoły podstawowej oraz:
1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czas przeszły Perfekt, formy czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czasowniki modalne: können, wollen, müssen, dürfen, sollen, mögen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki mit, zu oraz przysłówki zaimkowe damit, womit, wobei;
 • Rodzajnik określony, nieokreślony oraz zaimek dzierżawczy w Celowniku w l.p. i l.mn.;
 • Zdanie podrzędnie złożone ze spójnikami weil, dass oraz spójnik denn;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku.

2. Funkcje językowe:

 • Słownictwo związane z wakacjami i czasem wolnym;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Cechy osobowe i zewnętrzne;
 • Rozmowa ma temat szkoły, ulubionych dań;
 • Cechy przedmiotów rozmiar i wygląd;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji;
 • Święta;
 • Części ciała, dyscypliny sportowe;
 • Znaki drogowe, nakazu i zakazu.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej oraz:
1. Gramatyka:

 • Czasowniki rozdzielnie złożone;
 • Czasowniki modalne;
 • Odmiana czasowników nieregularnych;
 • Stopniowanie przymiotnika;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zdanie pytające z zaimkami wo, wohin;
 • Zdania ze spójnikami: weil, dass, bis, deshalb, denn;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Zaimek pytający welcher (-e, -es, -en);
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku.

2. Funkcje językowe:

 • Części ciała, dyscypliny sportowe;
 • Jedzenie, zakupy;
 • Święta;
 • Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru;
 • Przygotowania do podróży;
 • Informacje dotyczące mody;
 • Sposoby spędzania czasu wolnego (sport, wakacje, kino, telewizja);
 • Kierunki świata;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się z czyimś zdaniem;
 • Sugerowanie rozwiązania problemu oraz udzielanie rad;
 • Akceptacja, odmowa, dawanie rad;
 • Grzeczne prośby i propozycje.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej oraz:
1. Gramatyka:

 • Czas Präteritum czasowników powszechnie stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym oraz po zaimku dzierżawczym i słówku kein; oraz bez rodzajnika;
 • Przyimki seit, von...bis;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Zdanie bezokolicznikowe z zu;
 • Czas przeszły Plusquamperfekt;
 • Rekcja czasowników;
 • Forma trybu przypuszczającego würde;
 • Zdania podrzędnie złożone.

2. Funkcje językowe:

 • Opis drogi;
 • Słownictwo związane z czasem wolnym;
 • Moda, uroda, opis garderoby;
 • Opis mieszkań, domów;
 • Wyrażanie przeprosin, nakazów, zakazów, pozwoleń, niewiedzy;
 • Prezentowanie własnego zdania;
 • Rozmowa na temat innych osób;
 • Kupowanie ubrań;
 • Jedzenie, restauracja;
 • Słownictwo związane z lotniskiem, dworcem kolejowym;
 • Ochrona środowiska.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności