Banner albus

Geografia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie geograficznym ALBUS.

Konkurs odbędzie się 26-04-2024 r. Oprócz konkursu z geografii w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i matematyki.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - ALBUS geografia


Na każdym etapie edukacyjnym z geografii obowiązuje zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że treści zawarte w zakresach tematycznych testów wcześniejszych, mogą wystąpić w testach późniejszych.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Obraz Ziemi na mapie - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
3. Krajobrazy w Polsce - przykłady krain geograficznych i ich położenie, cechy krajobrazów i ich ocena, zmiany w krajobrazie, zależności między elementami krajobrazu, tradycje.
4. Rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.
5. Siatka południków i równoleżników na globusie i mapie.
6. Pogoda a klimat, uzyskiwanie informacji z tabel i wykresów, strefy klimatyczne i typy klimatu.
7. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.
3. Ruchy Ziemi i ich następstwa.
4. Geografia Europy:

 • położenie i granice kontynentu,
 • podział Europy na regiony,
 • państwa europejskie i ich stolice (ze szczególnym uwzględnieniem sąsiadów Polski),
 • główne cechy środowiska przyrodniczego Europy,
 • zjawiska występujące na granicach płyt litosfery - Islandia,
 • starzenie się i zróżnicowanie społeczeństw (przyczyny i skutki),
 • największe europejskie metropolie (Londyn, Paryż, Moskwa),
 • rolnictwo Danii i Węgier,
 • przemysł i usługi we Francji,
 • energetyka Europy,
 • Europa Południowa - turystyka,
 • zmiany w przemyśle Niemiec.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas IV-VI z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Podsumowanie wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego 2023/24.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas IV-VII z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Podsumowanie wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego 2023/24.

 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności