Banner albus

Język angielski

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego ALBUS.

Konkurs odbędzie się 24-04-2024 r. Oprócz konkursu z języka angielskiego w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytanie podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka angielskiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - ALBUS j. angielski


Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie), przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza "dopełniacz saksoński", zaimki dzierżawcze,
 • czasownik "be", "have got", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające I tworzenie pytań szczegółowych,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi,
 • zdania twierdzące, pytające i przeczące w czasie present simple i present continuous,
 • rodzajniki: a/an i the,
 • podstawowe przyimki miejsca i czasu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • pozdrawianie, przedstawianie siebie i innej osoby,
 • informacja o wieku i miejsce zamieszkania, adres, dane personalne,
 • wyrażanie czasu, zegar, pora dnia,
 • człowiek, wygląd zewnętrzny, części ciała,
 • zwierzęta dzikie i domowe, ich charakterystyczne cechy i umiejętności,
 • dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • nazwy przedmioty szkolnych,
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu i domu, meble i przedmioty w domu,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje, nasze ulubione zajęcia, wakacje,
 • moja miejscowość, typowe miejsca w mieście i ich wzajemne położenie,
 • przyroda wokół nas,
 • kraje i narodowości, święta i tradycje,
 • jedzenie i napoje, nazwy posiłków i dań, sprzęt i przybory kuchenne,
 • praca naszych rodziców, popularne zawody,
 • moja rodzina, mój dzień, moje zajęcia i zabawy,
 • podstawowe zwroty grzecznościowe,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • czasy teraźniejsze: present simple i present continuous,
 • czas past simple czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • tworzenie przysłówków z przymiotników i ich stopniowanie,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • przyimki miejsca,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika,
 • zaimki pytające: which, whose,
 • czasownik: must/mustn't,
 • wyrażenie "be going to", used to,
 • zaimki zwrotne,
 • przyimki czasu: at, on, in, before, after.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • mój pokój, meble i wyposażenie,
 • ulubione zajęcia, sporty i sportowcy,
 • hobby, sport, programy telewizyjne, wakacje,
 • ubrania,
 • my i ludzie wokół nas,
 • cechy człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie: owoce i warzywa, codzienne posiłki,
 • praca człowieka,
 • kraje, narodowości i ich języki,
 • środki transportu, jak docieramy do szkoły i na wakacje,
 • grzeczne prośby i propozycje, przyjęcie i odrzucenie propozycji,
 • zakaz i obowiązek,
 • formułowanie dat.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • Londyn i Nowy York - najciekawsze obiekty turystyczne i najważniejsze fakty o tych miastach,
 • tradycyjne potrawy kuchni angielskiej i amerykańskiej,
 • nauczane przedmioty w angielskiej szkole,
 • kraje świata, gdzie j. angielski jest językiem ojczystym (UK, USA, Kanada, Australia, Irlandia, Nowa Zelandia); ich stolice i flagi państwowe,
 • najważniejsze święta i tradycje w Polsce i Wielkiej Brytanii,
 • podział Wielkiej Brytanii na 4 kraje i ich flagi,
 • rodzina królewska - podstawowe informacje.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • czasy gramatyczne: past simple (czasowniki regularne i nieregularne), future simple,
 • czas past continuous,
 • porównania z "as ... as",
 • stosowanie rodzajników nieokreślonych i określonych,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of,
 • pytania: "How much?", "How many?",
 • czasownik: "should", "have to", "must" i "mustn't", would, could, shall,
 • przyimki ruchu,
 • podstawowe czasowniki złożone.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • porównywanie ludzi i przedmiotów,
 • praca człowieka, zawody,
 • żywność i napoje, tradycyjne jedzenie,
 • sklepy i zakupy, kupowanie, zwracanie produktów, reklamacje,
 • muzyka i instrumenty muzyczne,
 • środowisko, w którym żyjemy,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe,
 • świat i charakterystyczne krajobrazy,
 • plany na przyszłość,
 • przymiotniki o przeciwnym znaczeniu,
 • życzenia i gratulacje, odpowiedzi na nie,
 • zdrowie - podstawowe dolegliwości.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • najważniejsze atrakcje turystyczne USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii,
 • pieniądze w Wielkiej Brytanii i USA,
 • najwybitniejsi współcześni artyści i sportowcy z USA, Wielkiej Brytanii i Australii,
 • najważniejsi politycy z tych krajów,
 • szkolnictwo w Wielkiej Brytanii (typy szkół),
 • najważniejsze święta i festiwale w USA i Wielkiej Brytanii: Christmas, Easter, St. Valentine's Day, Halloween, Independence Day, Thanksgiving Day, Pancake Day.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • wyrażanie przyszłości - czasy: future simple, present continuous i "be going to",
 • porównanie czasów: present simple i present continuous,
 • czas present perfect,
 • porównanie czasów: past simple i past continuous,
 • wyrażenia czasowe: when, while, as, during,
 • czasowniki modalne: "might, may",
 • some/any/no + thing, body, one, where,
 • przymiotniki z końcówką -ed i -ing,
 • nieregularne przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym,
 • spójniki,
 • zdania warunkowe I typu, zdania czasowe,
 • zdanie czasowe typu 0, 1,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka, opis ubrań,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki,
 • różne formy transportu, podróżowanie,
 • wakacje,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • w kinie, typy filmów,
 • komputery, smartphony i inne nowoczesne codzienne przedmioty,
 • prośba o radę, udzielenie rady,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa,
 • użycie czasowników "make", "do", "take" i "have".

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • znaczące wydarzenia i wybitne postacie z historii USA i Wielkiej Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • czasy: present perfect simple, present perfect continuous I past perfect,
 • porównanie czasów: present perfect simple, past simple, present simple,
 • wyrażenie "be allowed to", "be able to",
 • zdania warunkowe II i III typu,
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • strona bierna w czasach simple, have something done,
 • "used to" i "would" w czasie przeszłym,
 • czasowniki złożone "phrasal verbs",
 • doczepki pytaniowe question tags,
 • pytania pośrednie,
 • mowa zależna - zdania oznajmujące, pytania, rozkazy,
 • czasownik, przymiotnik i rzeczownik z przyimkiem,
 • "enough" z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • prośba o pozwolenie, odmowa, dawanie pozwolenia,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • dziedziny kultury,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania, reakcje emocjonalne,
 • tablice informacyjne,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony,
 • odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, sprzęt elektroniczny,
 • społeczeństwo i jego problemy,
 • edukacja, rodzaje szkół.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i Wielkiej Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze i artyści Wielkiej Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • ważne wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii i USA,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności