Banner albus

Biologia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie biologicznym ALBUS.

Konkurs odbędzie się 26-04-2024 r. Oprócz konkursu z biologii w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, matematyki i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z biologii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - ALBUS biologia


Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek,
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji,
 • miejsca występowania tkanek roślinnych,
 • tkanki pod mikroskopem,
 • korzeń - funkcje, strefy korzenia, systemy korzeniowe, przekształcenia korzeni,
 • łodyga - rodzaje pędów, budowa zewnętrzna łodygi, funkcje łodygi, przekształcenia łodygi,
 • liść - główne funkcje liścia, budowa liścia, przekształcenia liścia.

2. Mchy:

 • środowisko życia,
 • budowa i znaczenie mchów,
 • przedstawiciele mchów,
 • cechy pospolitych gatunków mchów.

3. Widłaki, paprocie i skrzypy:

 • miejsce występowania paprotników,
 • charakterystyczne cechy paproci, skrzypów i widłaków,
 • budowa zewnętrzna przedstawicieli paprociowych, widłakowych, skrzypowych.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
1. Zwierzęta kręgowe - ryby:

 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej ryb,
 • przystosowania ryb do życia w wodzie w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój ryb,
 • przegląd ryb; ryby chrzęstnoszkieletowe i kostnoszkieletowe.

2. Zwierzęta kręgowe - płazy:

 • środowisko i tryb życia,
 • cechy przystosowujące płazy do życia w dwóch środowiskach w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój płazów,
 • przegląd płazów.

3. Zwierzęta kręgowe - gady:

 • środowisko i tryb życia,
 • cechy przystosowujące gady do życia na lądzie w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój gadów,
 • przegląd gadów.

4. Zwierzęta kręgowe - taki:

 • środowiska życia i cechy morfologiczne ptaków,
 • przystosowania ptaków do lotu w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • przystosowania ptaków do różnych środowisk,
 • rozmnażanie i rozwój ptaków.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 6 szkoły podstawowej oraz:
I. Układ nerwowy:
1. Budowa i rola układu nerwowego:

 • budowa komórki nerwowej,
 • kierunek i sposób przekazywania impulsów nerwowych,
 • podział układu nerwowego ze względu na budowę i sposób działania,
 • somatyczny i autonomiczny układ nerwowych,
 • porównanie układu nerwowego z hormonalnym.

2. Ośrodkowy układ nerwowy:

 • części mózgowia - budowa i funkcje,
 • półkule mózgu,
 • ośrodki w korze mózgowej,
 • płaty mózgowe,
 • budowa i funkcje rdzenia kręgowego.

3. Obwodowy układ nerwowy. Odruchy:

 • włókna czuciowe i ruchowe,
 • nerwy czaszkowe i rdzeniowe,
 • elementy łuku odruchowego,
 • odruchy bezwarunkowe i warunkowe.

4. Higiena i choroby układu nerwowego.
II. Narządy zmysłów:
1. Budowa i działanie narządu wzroku:

 • budowa oka,
 • funkcje poszczególnych części gałki ocznej,
 • elementy i rola aparatu ochronnego oka,
 • mechanizm widzenia,
 • akomodacja i adaptacja oka.

2. Ucho - narząd słuchu i równowagi:

 • budowa ucha oraz funkcje jego elementów składowych,
 • droga fali dźwiękowej w uchu, odbiór wrażeń dźwiękowych,
 • ucho wewnętrzne jako narząd równowagi.

3. Higiena oka:

 • wady wzroku,
 • korekcja wad wzroku,
 • choroby oczu,
 • higiena oczu.

4. Zmysły powonienia smaku i dotyku.
III. Układ rozrodczy:
1. Męski układ rozrodczy:

 • budowa i funkcje męskiego układu rozrodczego,
 • budowa plemnika.

2. Żeński układ rozrodczy:

 • budowa i funkcje żeńskiego układu rozrodczego,
 • budowa komórki jajowej.

3. Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.
4. Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin.
5. Higiena i choroby układu rozrodczego.
IV. Układ wydalniczy:
1. Budowa i działanie układu wydalniczego:

 • narządy układu wydalniczego - budowa i funkcje,
 • wydalanie produktów przemiany materii,
 • budowa i działanie nefronu.

2. Higiena i choroby układu wydalniczego.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
I. Ekologia:
1. Zależności występujące między organizmami:

 • oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne,
 • pojęcia: konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, roślinożerność, mutualizm, komensalizm, protookoperacja,
 • konkurencja: zasoby, o które konkurują organizmy; konkurencja międzygatunkowa i wewnątrzgatunkowa, przykłady konkurencji,
 • pasożytnictwo: pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, przystosowania do pasożytniczego trybu życia, przykłady pasożytniczych roślin i grzybów,
 • drapieżnictwo: przystosowania do trybu życia drapieżnika i ofiary, sposoby polowania i obrony, rośliny drapieżne),
 • roślinożerność: przykłady roślinożernych roślin i zwierząt, przystosowania przeżuwaczy do roślinożerności, obrona przed roślinożercami),
 • przykłady organizmów, których łączy zależność nieantagonistyczna,
 • przykłady organizmów, których łączy zależność antagonistyczna.

2. Czym jest ekosystem?

 • składniki ekosystemu,
 • rodzaje i przykłady ekosystemów,
 • struktura piętrowa lasu,
 • sukcesja pierwotna i wtórna.

3. Zależności pokarmowe:

 • łańcuch pokarmowy,
 • podstawowe poziomy troficzne,
 • rola destruentów w ekosystemie,
 • sieć pokarmowa,
 • zakłócenie równowagi ekosystemu.

4. Materia i energia w ekosystemie:

 • krążenie materii w przyrodzie,
 • przepływ energii w ekosystemie,
 • obieg węgla,
 • piramidy ekologiczne.

II. Człowiek i środowisko:
1. Różnorodność biologiczna.
2. Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery:

 • przyczyny i skutki: kwaśnych opadów, globalnego ocieplenia, dziury ozonowej, smogu,
 • ochrona atmosfery.

3. Zanieczyszczenie wód: źródła, metody oczyszczania ścieków, sposoby zmniejszania zanieczyszczeń wód.
4. Zagrożenia i ochrona gleb.
5. Negatywne skutki wprowadzenia do ekosystemów obcych gatunków.
6. Przykłady wymarłych gatunków.
7. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody: zasoby przyrody (niewyczerpywalne i wyczerpywalne), zasada zrównoważonego rozwoju.
8. Formy ochrony przyrody:

 • ochrona obszarowa, indywidualna i gatunkowa,
 • Parki Narodowe w Polsce - położenie, rok powstania, symbol, obszar,
 • pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, parku krajobrazowego, otuliny, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne,
 • obszary sieci Natura 2000,
 • rodzaje ochrony gatunkowej: ścisła i częściowa,
 • gatunki chronione w Polsce,
 • czynna i bierna ochrona przyrody.

9. Cel ochrony przyrody i ochrony środowiska.
III. Genetyka:

 • prawo czystości gamet,
 • dziedziczenie płci u człowieka,
 • dziedziczenie grup krwi,
 • konflikt serologiczny,
 • mutacje.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności