Banner albus

Język hiszpański

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie z języka hiszpańskiego ALBUS.

Konkurs odbędzie się 25-04-2024 r. Oprócz konkursu z języka hiszpańskiego w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka hiszpańskiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - ALBUS j. hiszpański


Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy mi
 • liczba mnoga rzeczownika
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as, de qué color
 • zaimki osobowe: yo, tú, él, ella
 • zaimek dzierżawczy tu
 • podstawowe czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca...
 • spójniki
 • me/te/le gusta + czynności

2. Słownictwo i komunikacja:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 0-39
 • rodzina
 • przybory szkolne
 • kolory
 • meble
 • pokoje
 • opis położenia np. El frigorífico está en la cocina. ¿Hay una bañera en el salón?
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • pytanie i odpowiedzi ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el dos de febrero.
 • części ciała
 • opis wyglądu zewnętrznego
 • opis upodobań

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

1. Gramatyka:

 • przeczenie no
 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • przyimki miejsca
 • czasownik me/te/le gustan/n
 • odmiana czasowników regularnych i zwrotnych w czasie teraźniejszym presente de indicativo
 • przyimki miejsca al lado, a la drecha, detrás...

2. Słownictwo i komunikacja:

 • liczby 0-100
 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay np. La mochila está debajo de la mesa.
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • owoce i warzywa
 • środki transport
 • zabawki
 • sporty
 • zajęcia pozalekcyjne
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • zwierzęta domowe i ich opis (es, tiene, le gusta)
 • określanie jakim środkiem transportu się poruszam np. ¿Cómo vas al cole? Yo voy en tren.
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia (czasowniki z końcówką AR)
 • pytania o godzinę i udzielanie odpowiedzi
 • opisywanie aktywności w ciągu dnia A las siete de la mañana me levanto.
 • słownictwo związane z Navidad

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

1. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • pytania z zaimkami de dónde, a qué hora
 • przyimki miejsca
 • czasownik ser i estar i ich odmiana
 • tworzenie gerundio
 • czasownik encontrarse i jego odmiana

2. Słownictwo i komunikacja:

 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me/te/le gusta/n
 • określanie położenia
 • pytanie i podawanie godzin
 • pory dnia, pory roku
 • liczby 1-1000
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych regularnie w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Ceno pescado con patatas fritas a las siete de la tarde.
 • narodowości, nazwy krajów
 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • wakacje
  - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji
 • miejsca w mieście
 • praca z mapą
 • rozmowa z przechodniem:
  - ¿Cómo llego al parque? Sigues todo recto, pasas el banco y giras a la derecha.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-6 oraz:

1. Gramatyka:

 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR + bezokolicznik
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi i nieregularnymi
 • okoliczniki czasu typu hoy, esta semana, alguna vez, últimamente
 • określanie częstotliwości np. dos veces a la semana, cada tres horas
 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w lp.
 • me duele w lp i lm
 • wyrażenia tener que oraz deber

2. Słownictwo i komunikacja:

 • wakacje/podróże
  - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena.
  - opowiadanie o wydarzeniach nieodległych w przeszłości np. Me he despertado tarde y he ido a la playa.
 • przepisy kulinarne
  - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezlamos todos los ingredientes.
 • dialog w restauracji
 • liczebniki 0-1000
 • rozmowa z lekarzem:
  - opisywanie dolegliwości za pomocą wyrażeń z estar i tener oraz me duele np. Tengo hambre, estoy cansado, me duelen las piernas
  - opisywanie okoliczności wypadku
  - rozwinięcie słownictwa dot. części ciała (la garganta, el estómago, el tobillo...)
 • słownictwo oraz tradycje świąteczne związane z Año Nuevo
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-7 oraz:

1. Gramatyka:

 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w pretérito indefinido
 • okolicznik czasu ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace, a la edad de...
 • zaimki nieokreślone algun/o/a/s, ningun/o/a/s, algo, nada, aguien, nadie
 • zdania względne z zaimkami que, donde
 • określanie kolejności za pomocą además, también
 • odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie przeszłym pretérito imperfecto

2. Słownictwo i komunikacja:

 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości (dokonane i niedokonane), teraźniejszości i przyszłości przy wykorzystaniu tematów: wakacje, podróże, rozkład dnia, życie towarzyskie, rodzinne, święta, u lekarza, nowoczesne technologie
 • życiorys
 • sławne postacie hiszpańskojęzyczne, np.: Frida Kahlo, Leo Messi
 • legendy z krajów hiszpańskojęzycznych
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności