Banner albus

Matematyka

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie matematycznym ALBUS.

Konkurs odbędzie się 23-04-2024 r. Oprócz konkursu z matematyki w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z matematyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - ALBUS matematyka


Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Działania i ich kolejność wykonywania.
3. Działania pisemne.
4. Dzielenie z resztą.
5. Kwadraty i sześciany liczb.
6. Liczby naturalne na osi liczbowej.
7. Ułamki zwykłe (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
8. Ułamki dziesiętne (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
9. Porównywania ilorazowe.
10. Zamiana jednostek i wyrażeń dwumianowych (jednostki masy, długości, czasu i monetarne).
11. Kalendarz i czas.
12. System rzymski.
13. System dziesiętny (w tym odczytywanie i zapisywanie dużych liczb).
14. Proste, półproste, odcinki, łamane.
15. Kąty. Rodzaje kątów. Zastosowanie kątów w praktyce.
16. Koła i okręgi.
17. Rozpoznawanie wielokątów.
18. Obwody wielokątów.
19. Pole prostokąta.
20. Jednostki pola.
21. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 4 szkoły podstawowej.
2. Działania pisemne.
3. Wielokrotności, NWW.
4. Dzielniki, NWD.
5. Cechy podzielności liczb.
6. Liczby pierwsze i złożone.
7. Ułamki zwykłe.
8. Ułamki dziesiętne.
9. Procenty.
10. Średnia arytmetyczna.
11. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
12. Skala.
13. Symetria w otoczeniu człowieka.
14. Figury przystające.
15. Własności, pola i obwody wielokątów.
16. Jednostki pola i ich zamiana.
17. Miary kątów w wielokątach.
18. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
19. Własności graniastosłupów.
20. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupów.
21. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej.
2. Potęgowanie liczb wymiernych.
3. Zaokrąglanie liczb.
4. Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych.
5. Liczby wymierne.
6. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
7. Droga, prędkość, czas.
8. Działania na liczbach całkowitych.
9. Pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów.
10. Jednostki objętości i ich zamiana.
11. Własności graniastosłupów prostych.
12. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupów prostych.
13. Objętość graniastosłupa prostego.
14. Ostrosłupy.
15. Bryły obrotowe.
16. Wyrażenia algebraiczne.
17. Równania i nierówności.
18. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6 szkoły podstawowej.
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
4. Liczby wymierne na osi liczbowej.
5. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.
6. Podstawowe figury płaskie.
7. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
8. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
9. Własności trójkątów - obwody, pola.
10. Czworokąty: własności, obwody, pola.
11. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki.
12. Potęga o wykładniku naturalnym.
13. Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).
14. Notacja wykładnicza.
15. Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.
16. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).
17. Przekształcanie wzorów.
18. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Proporcja.
19. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej.
2. Twierdzenie Pitagorasa (w tym zastosowanie).
3. Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego, trójkąty o kątach 90°, 60°, 30° oraz 90°, 45°, 45°.
4. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa.
5. Długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach.
6. Przystawanie trójkątów.
7. Układ współrzędnych.
8. Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna.
9. Prawdopodobieństwo – doświadczenia losowe.
10. Pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniastosłupa i ostrosłupa.
11. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności