Banner albus

Chemia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie chemicznym ALBUS.

Konkurs odbędzie się 26-04-2024 r. Oprócz konkursu z chemii w dniach 22-04-2024 r. - 26-04-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, matematyki, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z chemii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - ALBUS chemia


Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Atomy i cząsteczki.
13. Budowa atomów, izotopy.
14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18. Wartościowość pierwiastka.
19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22. Rodzaje wiązań chemicznych.
23. Związki jonowe i kowalencyjne.
24. Jony metali i niemetali.
25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27. Równania reakcji chemicznych.
28. Obliczenia stechiometryczne.
29. Rodzaje reakcji chemicznych.
30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31. Powietrze, jego skład i właściwości.
32. Właściwości azotu.
33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34. Ozon i dziura ozonowa.
35. Właściwości tlenku węgla (IV).
36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38. Związki wodoru z niemetalami.
39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42. Woda i roztwory wodne.
43. Budowa cząsteczki i właściwości wody.
44. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
45. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
46. Pojęcie mola i masa molowa.
47. Objętość molowa gazów.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1. Tlenki metali i niemetali.
2. Elektrolity i nieelektrolity.
3. Wodorotlenki i zasady.
4. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
5. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
6. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
7. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
8. Tlenki kwasowe i zasadowe.
9. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
10. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
11. Kwasy w naszym otoczeniu.
12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
13. Kwasy mocne i słabe.
14 Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
15. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
16 Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
17. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
18. Reakcje strąceniowe.
19. Właściwości i zastosowanie soli.
20. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
21. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.
22. Odmiany alotropowe węgla.
23. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
24. Szereg homologiczny alkanów.
25. Izomeria łańcuchowa i położeniowa.
26. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
27. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
28. Właściwości etylenu i acetylenu.
29. Szereg homologiczny alkoholi.
30. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
31. Alkohole mono- i polihydroksylowe.
32. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
33. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
34. Wyższe kwasy karboksylowe.
35. Kwasy organiczne występujące w przyrodzie, ich wzory, nazwy systematyczne i zwyczajowe oraz zastosowanie (mrówkowy, szczawiowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, masłowy, malonowy, bursztynowy).
36. Estry; reakcja estryfikacji, zastosowanie estrów.
37. Aminokwasy.
38. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności