Klasa 4 szkoły podstawowej

W teście, oprócz podanych zakresów tematycznych, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, dostosowane do umiejętności ucznia z danej klasy. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelują z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Sposoby poznawania przyrody:

 • obserwacje i doświadczenia w poznawaniu przyrody,
 • przyrządy wykorzystywane w poznawaniu przyrody,
 • źródła wiedzy o przyrodzie,
 • zmysły niezbędne do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

3. Orientacja w terenie:

 • widnokrąg,
 • kierunki na widnokręgu i sposoby ich wyznaczania,
 • miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca,
 • zależność między wysokością górowania Słońca a długością i kierunkiem cienia,
 • zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku,
 • plan i mapa,
 • legenda mapy,
 • kierunki na planie i mapie.

4. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • pogoda i jej składniki,
 • przyrządy służące do pomiaru składników pogody,
 • zjawiska pogodowe,
 • stany skupienia wody.

5. Ja i moje ciało:

 • wybrane układy budujące ciało człowieka i ich rola w organizmie,
 • higiena ciała i otoczenia.

6. Ja i moje otoczenie:

 • bezpieczny wypoczynek,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • choroby i zapobieganie im,
 • różnorodne substancje i ich znaczenie w życiu codziennym,
 • rośliny trujące, zwierzęta niebezpieczne, zasady postępowania w razie kontaktu z nimi,
 • uzależnienia (w tym od internetu, telefonu komórkowego) i niebezpieczeństwa z nimi związane,
 • zasady zdrowego stylu życia.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.