Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Obraz Ziemi na mapie - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
3. Krajobrazy w Polsce - przykłady krain geograficznych i ich położenie, cechy krajobrazów i ich ocena, zmiany w krajobrazie, zależności między elementami krajobrazu, tradycje.
4. Rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.
5. Siatka południków i równoleżników na globusie i mapie.
6. Pogoda a klimat, uzyskiwanie informacji z tabel i wykresów, strefy klimatyczne i typy klimatu.
7. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej - podobieństwa i różnice, charakterystyka fauny i flory, współzależności między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.
3. Odczytywanie położenia matematyczno-geograficznego punktów na mapie.
4. Geografia Europy:

  • położenie i granice kontynentu,
  • podział Europy na regiony,
  • państwa europejskie i ich stolice (ze szczególnym uwzględnieniem sąsiadów Polski),
  • główne cechy środowiska przyrodniczego Europy,
  • zjawiska występujące na granicach płyt litosfery - Islandia,
  • starzenie się i zróżnicowanie społeczeństw (przyczyny i skutki),
  • największe europejskie metropolie (Londyn, Paryż, Moskwa),
  • cechy środowiska przyrodniczego a gospodarka w Europie Północnej (Szwecja, Norwegia),
  • rolnictwo w Europie Zachodniej (Francja, Dania),
  • gospodarka krajów alpejskich; turystyka w Europie Południowej.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas IV-VI z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Relacje między elementami środowiska geograficznego.
3. Powtórzenie: geografia Polski.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas IV-VII z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Obszary polarne.
3. Powtórzenie: Geografia regionalna świata.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności