Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Obraz Ziemi na mapie - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
3. Krajobrazy w Polsce - przykłady krain geograficznych i ich położenie, cechy krajobrazów i ich ocena, zmiany w krajobrazie, zależności między elementami krajobrazu, tradycje.
4. Rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.
5. Siatka południków i równoleżników na globusie i mapie.
6. Pogoda a klimat, uzyskiwanie informacji z tabel i wykresów, strefy klimatyczne i typy klimatu.
7. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.
3. Odczytywanie położenia matematyczno-geograficznego punktów na mapie.
4. Geografia Europy:

  • położenie i granice kontynentu,
  • podział Europy na regiony,
  • państwa europejskie i ich stolice (ze szczególnym uwzględnieniem sąsiadów Polski),
  • główne cechy środowiska przyrodniczego Europy,
  • zjawiska występujące na granicach płyt litosfery - Islandia,
  • starzenie się i zróżnicowanie społeczeństw (przyczyny i skutki),
  • największe europejskie metropolie (Londyn, Paryż, Moskwa),
  • gospodarka Europy: zmiany w przemyśle Niemiec,
  • atrakcje turystyczne Czech i Słowacji,
  • dziedzictwo historyczne i kulturowe Litwy i Białorusi.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas IV-VI z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Podsumowanie z całego roku szkolnego 2022/23 obejmujące wymagania z zakresu podstawy programowej w klasie VII szkoły podstawowej z geografii.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Pytania mogą dotyczyć treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas IV-VII z przedmiotu przyroda i geografia.
2. Podsumowanie z całego roku szkolnego 2022/23 obejmujące wymagania z zakresu podstawy programowej w klasie VIII szkoły podstawowej z geografii.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.