Klasa 7 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

1. Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary,
 • rodzaje i skutki oddziaływań,
 • siła i jej cechy,
 • pomiar siły,
 • niepewność pomiaru,
 • siła wypadkowa i równoważąca.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji,
 • budowa materii,
 • atomy i cząsteczki,
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii,
 • siły spójności i siły przylegania,
 • menisk i napięcie powierzchniowe,
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
 • kryształy,
 • oddziaływania międzycząsteczkowe,
 • zmiany stanów skupienia,
 • rozszerzalność temperaturowa ciał,
 • masa a ciężar ciała,
 • gęstość ciał.

3. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie,
 • prawo Pascala,
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne,
 • naczynia połączone,
 • prawo Archimedesa,
 • siła wyporu,
 • pływanie ciał.

4. Kinematyka:

 • względność ruchu,
 • prędkość chwilowa i średnia,
 • przyspieszenie,
 • elementy ruchu i jego opis,
 • ruch jednostajny prostoliniowy,
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy,
 • analiza ruchów jednostajnie przyspieszonego i jednostajnego prostoliniowego.

5. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej,
 • dynamiczne skutki oddziaływań,
 • opory ruchu,
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona,
 • swobodny spadek ciał,
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

6. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki,
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii),
 • maszyny proste,
 • zamiana energii na inne formy.

Klasa 8 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

Zakres tematyczny kl. VII oraz:

1. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki,
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii),
 • maszyny proste,
 • zamiana energii na inne formy.

2. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy,
 • cieplny przepływ energii,
 • I zasada termodynamiki,
 • ciepło właściwe,
 • bilans cieplny,
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia,
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

3. Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał,
 • pole elektrostatyczne,
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego,
 • przewodniki i izolatory,
 • prawo Coulomba,
 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego.

4. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne,
 • natężenie prądu elektrycznego,
 • obwody prądu elektrycznego,
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy,
 • pomiar natężenia i napięcia,
 • opór elektryczny - prawo Ohma,
 • I prawo Kirchoffa.

5. Magnetyzm:

 • pole magnetyczne,
 • pole magnetyczne prądu elektrycznego,
 • elektromagnes,
 • przewodnik, przez który płynie prąd w polu magnetycznym,
 • siła elektrodynamiczna,
 • zjawisko indukcji elektromagnetycznej,
 • transformatory.

6. Drgania i rozchodzenie się fal mechanicznych:

 • ruch drgający,
 • okres, amplituda i częstotliwość drgań,
 • przemiany energii w ruchu drgającym i ruchu wahadła matematycznego,
 • przemiany energii w ruchu poziomym obciążnika przymocowanego do sprężyny,
 • fale mechaniczne i ich rodzaje,
 • zjawiska falowe,
 • rezonans mechaniczny i akustyczny,
 • fale dźwiękowe i ich wytwarzanie,
 • wysokość i głośność dźwięku,
 • infradźwięki i ultradźwięki,
 • fale elektromagnetyczne, ich rodzaje i zastosowania.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.