Banner multitest

Język hiszpański

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie z języka hiszpańskiego MULTITEST.

Konkurs odbędzie się 26-10-2023 r. Oprócz konkursu z języka hiszpańskiego w dniach 23-10-2023 r. - 27-10-2023 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs z języka hiszpańskiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - MULTITEST j. hiszpański


Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony i nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimki osobowe
 • zaimki dzierżawcze
 • odmiana czasowników nieregularnych: ser, tener, ir, saber
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as, de qué color, qué, quién, dónde, de dónde, a qué hora, cuál, por qué
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana czasowników nieregularnych (z wymianą samogłoskową): acostarse, dormir, querer, preferir, jugar itp.
 • przyimki miejsca
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR + bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • odmiana czasowników w czasie pretérito perfecto

2. Słownictwo i komunikacja:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 1-1000
 • rodzina
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • żywność
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me/te/le gusta/n
 • określanie położenia
 • pytanie i podawanie godzin
 • pory dnia, pory roku
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • pogoda
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • narodowości, języki, nazwy krajów
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • miejsca w mieście
 • zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca
  - ¿Cómo llego al parque?
  - Sigues todo recto por la calle América, pasas el banco y giras a la derecha.
 • przepisy kulinarne
  - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezclamos todos los ingredientes.
 • dialog w restauracji
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • wakacje
 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos, Navidad, Reyes Magos

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału klasy 7
 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • odmiana czasowników z końcówką AR w pretérito indefinido

2. Słownictwo i komunikacja:

 • zakres materiału klasy 7
 • podróże
 • zdrowie
   - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
   - określanie leczenia tener que, deber
 • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • podróże
   - kupowanie biletu
   - opowiadanie o planach
 • u lekarza
   - wyrażanie samopoczucia za pomocą wyrażeń z czasownikami: tener, estar, me duele
   - określanie leczenia przy użyciu czasowników: tener que, deber
   - określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • współczesne technologie: komputer i smartfon
 • tradycje świąteczne związane z Año Nuevo

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Gramatyka:

 • czas teraźniejszy trybu oznajmującego czasowników regularnych, czasowników częściowo nieregularnych (np. z przegłosem i obocznością spółgłoskową) oraz całkowicie nieregularnych
 • rodzajniki określone i nieokreślone
 • zaimki dzierżawcze: mi, tu, su, itp.
 • zaimki osobowe i wskazujące
 • forma grzecznościowa: usted
 • użycie czasowników/peryfraz: necesitar, tener que, haber que, estar + gerundio, ir + a
 • użycie czasownika: gustar
 • zaimki pytajne, np. quién, dónde, de dónde
 • liczebniki 0-100
 • rodzaj męski i żeński oraz tworzenie liczby mnogiej
 • stopniowanie przymiotników
 • przysłówki: mucho, poco, muy
 • zaimki nieokreślone: alguno, ninguno i ich forma
 • użycie czasowników: estar oraz haber do opisu lokalizacji

2. Słownictwo i komunikacja:

 • dane osobowe, opis osoby, wygląd i cechy charakteru
 • czynności dnia codziennego
 • pory dnia, miesiące, dni tygodnia
 • członkowie rodziny, zawody
 • przedstawianie siebie i innych osób
 • udzielanie informacji na temat zainteresowań
 • proponowanie form spędzania czasu wolnego
 • podstawowy dialog u lekarza
 • podstawowy dialog w restauracji i sklepie
 • podstawowy dialog na ulicy – pytanie o drogę
 • udzielanie rad i odradzanie
 • pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 oraz:

1. Gramatyka:

 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym złożonym, tj. Pretérito Perfecto
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki 0-1000
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)

2. Słownictwo i komunikacja:

 • nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych
 • opis drogi, mieszkania, domu, miejsca zamieszkania
 • opis zjawisk atmosferycznych
 • wyrażanie emocji, opinii
 • pytania o zainteresowanie, plany na przyszłość
 • podstawowe słownictwo związane ze światem sportu
 • słownictwo związane z podróżą i wakacjami na plaży
 • słownictwo związane z organizowaniem imprez
 • słownictwo związane z nauką w szkole i poza nią

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 i 2 oraz:

1. Gramatyka:

 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym prostym, tj. Pretérito Indefinido
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym ciągłym, tj. Pretérito Imperfecto
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przyszłym prostym, tj. Futuro Imperfecto
 • odmiana czasowników w trybie rozkazującym twierdzącym i przeczącym w 2. i 3. os. l. poj.
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con, desde, hasta, entre, en
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)
 • stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych oraz superlativo absoluto, np. altísimo
 • zdania w mowie zależnej (zdanie nadrzędne w presente de indicativo lub pretérito perfecto de indicativo), np. Dice que se va de vacaciones.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • słownictwo związane z pracą i zatrudnieniem, np. emplear, desempleo, contratar
 • podstawowe słownictwo związane z pracą w biurze i nauką w domu
 • opisywanie rutyny z przeszłości, osób i przedmiotów w przeszłości
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy użyciu czasów przeszłych
 • przewidywanie wydarzeń z przyszłości
 • opisywanie swoich marzeń i planów na przyszłość
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności