Klasa 4 szkoły podstawowej

W teście, oprócz podanego zakresu tematycznego, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelować z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Sposoby poznawania przyrody:

 • sposoby poznawania przyrody, różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją,
 • nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody i ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza),
 • przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych,
 • źródła wiedzy o przyrodzie.

3. Orientacja w terenie:

 • kierunki główne na widnokręgu,
 • kompas,
 • legenda planu i mapy,
 • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.

4. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • składniki pogody (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru),
 • nazwy przyrządów służących do ich pomiaru, jednostki pomiaru,
 • przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz ich stan skupienia,
 • przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego,
 • zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa oraz zasady bezpiecznego zachowania się,
 • cechy pogody w różnych porach roku.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.