Klasa 4 szkoły podstawowej

W teście, oprócz podanego zakresu tematycznego, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelować z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Sposoby poznawania przyrody:

 • ożywione i nieożywione składniki przyrody, funkcje życiowe organizmów,
 • wytwory działalności człowieka,
 • sposoby poznawania przyrody, różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją,
 • nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody i ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza),
 • przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych,
 • źródła wiedzy o przyrodzie.

3. Orientacja w terenie:

 • kierunki główne na widnokręgu,
 • kompas,
 • legenda planu i mapy,
 • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia,
 • wyznaczanie kierunków geograficznych za pomocą kompasu, gnomonu i obiektów w terenie.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.