Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Działania i ich kolejność wykonywania.
3. Dzielenie z resztą.
4. Kwadraty i sześciany liczb.
5. Liczby naturalne na osi liczbowej.
6. Porównywania ilorazowe.
7. Zamiana jednostek i wyrażeń dwumianowanych (jednostki masy, długości, czasu i monetarne).
8. Kalendarz i czas.
9. System rzymski.
10. System dziesiętny (w tym odczytywanie i zapisywanie dużych liczb).
11. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego. 

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 4.
2. Działania pisemne, średnia arytmetyczna.
3. Ułamki zwykłe (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
4. Ułamki dziesiętne (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
5. Skala.
6. Proste, półproste, odcinki.
7. Kąty.
8. Koła i okręgi.
9. Symetria w otoczeniu człowieka.
10. Mierzenie pól figur za pomocą kwadratów i trójkątów jednostkowych.
11. Pole prostokąta.
12. Własności prostopadłościanów.
13. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 5.
2. Własności liczb naturalnych (dzielniki, NWD, wielokrotności, NWW, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100, rozkład na czynniki pierwsze).
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
5. Własności, pola i obwody figur płaskich.
6. Zamiana jednostek powierzchni.
7. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
8. Miary kątów w wielokątach.
9. Pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu.
10. Zamiana jednostek objętości.
11. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6.
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Procenty.
5. Własności figur płaskich.
6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7.
2. Własności liczb naturalnych.
3. Działania na liczbach wymiernych.
4. Działania na potęgach i pierwiastkach.
5. Notacja wykładnicza.
6. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Zakres materiału klasy 8.
2. Liczby rzeczywiste:

 • Liczby naturalne
 • Liczby całkowite. Liczby wymierne
 • Liczby niewymierne
 • Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • Pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 • Potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym
 • Logarytm i jego własności
 • Procenty

3. Język matematyki:

 • Zbiory. Działania na zbiorach
 • Przedziały. Działania na przedziałach
 • Rozwiązywanie nierówności
 • Wyłączanie jednomianu przed nawias
 • Mnożenie sum algebraicznych

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Zakres materiału klasy 3 gimnazjum.
2. Liczby rzeczywiste:

 • Liczby naturalne
 • Liczby całkowite. Liczby wymierne
 • Liczby niewymierne
 • Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • Pierwiastek z liczby nieujemnej
 • Działania na pierwiastkach
 • Pierwiastek nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej
 • Potęga o wykładniku całkowitym
 • Notacja wykładnicza
 • Przybliżenia
 • Procenty

3. Język matematyki:

 • Zbiory i działania na zbiorach
 • Przedziały, działania na przedziałach
 • Rozwiązywanie nierówności
 • Mnożenie sum algebraicznych
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Zastosowanie przekształceń algebraicznych

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Zakres materiału klasy 1 liceum.
2. Sumy algebraiczne:

 • Sumy algebraiczne
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • Mnożenie sum algebraicznych
 • Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 • Równania kwadratowe – powtórzenie
 • Równania wyższych stopni

3. Funkcje wymierne:

 • Proporcjonalność odwrotna
 • Wykres funkcji f(x) = a/x
 • Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OY
 • Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OX
 • Wyrażenia wymierne
 • Działania na wyrażeniach wymiernych
 • Równania wymierne
 • Wyrażenia wymierne – zastosowania

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Zakres materiału klasy 2 liceum.
2. Rachunek prawdopodobieństwa:

 • Reguła mnożenia. Reguła dodawania
 • Zadania kombinatoryczne
 • Zdarzenia losowe
 • Prawdopodobieństwo klasyczne

3. Statystyka:

 • Średnia arytmetyczna
 • Mediana i dominanta
 • Odchylenie standardowe
 • Średnia ważona

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności