Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Czym zajmuje się geografia?

 • przedmiot badań geografii,
 • źródła wiedzy geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.

2. Mapa Polski:

 • mapa i skala – elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • rodzaje map,
 • wysokość bezwzględna i względna.

3. Krajobrazy Polski:

 • czym jest krajobraz,
 • składniki krajobrazu,
 • pasy rzeźb terenu,
 • cechy krajobrazu najbliższej okolicy – zagospodarowanie terenu.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników,
 • długość i szerokość geograficzna,
 • podział półkuli na półkulę północną, południową, wschodnią i zachodnią,
 • czym jest GPS.

2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy Ziemi – cechy, zmiana czasu,
 • ruch obiegowy Ziemi – cechy, długość dnia i nocy, zmiany oświetlenia,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny, noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a klimat.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Pytania dotyczą treści geograficznych zawartych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klas 4-6 z przedmiotu „Przyroda”. Test może być wykorzystany w celu oceny stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności geograficznych zawartych w przyrodniczej podstawie programowej.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Pytania dotyczą zagadnień zawartych w podstawie programowej nauczania „Przyrody” w klasach 4-6 oraz nauczania geografii w klasach 7-8, a w szczególności:
1. Lądy i oceany na Ziemi.
2. Ziemia w Układzie Słonecznym.
3. Współrzędne geograficzne.
4. Krajobrazy świata.
5. Związki ukształtowania powierzchni Ziemi z przeszłością geologiczną (m.in. płyty litosfery).
6. Obraz Ziemi na mapie.
7. Historia odkryć geograficznych.
8. Morze Bałtyckie.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Pytania dotyczą treści geograficznych zawartych w podstawie programowej dla klas 4-6 z przedmiotu „Przyroda” oraz z geografii w klasach 7-8. Test może być wykorzystany w celu oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności geograficznych przez uczniów zawartych w podstawie programowej w szkole podstawowej.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Pytania dotyczą treści geograficznych zawartych w podstawie programowej III etapu edukacyjnego dla gimnazjum w klasach 1-3. Test może być wykorzystany w celu oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności geograficznych przez uczniów zawartych w podstawie programowej w gimnazjum.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności