Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Czym zajmuje się geografia?

 • przedmiot badań geografii,
 • źródła informacji geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.

2. Mapa Polski:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy w terenie,
 • plan miasta.

3. Krajobrazy Polski:

 • czym jest krajobraz,
 • podstawowe składniki krajobrazu,
 • pasy rzeźb terenu w Polsce,
 • cechy krajobrazu najbliższej okolicy - zagospodarowanie terenu.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników,
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna,
 • podział półkuli na półkulę północną, południową, wschodnią i zachodnią,
 • rozciągłość południkowa i równoleżnikowa,
 • do czego służy odbiornik GPS.

2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny, noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a zróżnicowanie klimatu i krajobrazów.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Test jest powtórzeniem podstawowych wiadomości i umiejętności, które uczniowie opanowywali w poprzednich latach nauki geografii, a więc w klasach: czwartej (elementy geografii), piątej i szóstej. Może stanowić zatem test „na wejściu” w klasie siódmej.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Test jest powtórzeniem podstawowych wiadomości i umiejętności, które uczniowie opanowywali w poprzednich latach nauki geografii, a więc w klasach: czwartej (elementy geografii), piątej, szóstej i siódmej. Może stanowić zatem test „na wejściu” w klasie ósmej.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Test jest powtórzeniem podstawowych wiadomości i umiejętności, które uczniowie opanowywali w trakcie nauki geografii w szkole podstawowej: w klasach piątej, szóstej, siódmej i ósmej. Może stanowić zatem test „na wejściu” w klasie pierwszej liceum.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Test jest powtórzeniem podstawowych wiadomości i umiejętności, które uczniowie opanowywali w pierwszej klasie nauki geografii w liceum. Może stanowić zatem test „na wejściu” w klasie drugiej liceum.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności