Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Czym zajmuje się geografia?

 • przedmiot badań geografii,
 • źródła informacji geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.

2. Mapa Polski:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy w terenie,
 • plan miasta.

3. Krajobrazy Polski:

 • czym jest krajobraz,
 • podstawowe składniki krajobrazu,
 • pasy rzeźb terenu w Polsce,
 • cechy krajobrazu najbliższej okolicy - zagospodarowanie terenu.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników,
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna,
 • podział półkuli na półkulę północną, południową, wschodnią i zachodnią,
 • rozciągłość południkowa i równoleżnikowa,
 • do czego służy odbiornik GPS.

2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny, noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a zróżnicowanie klimatu i krajobrazów.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Test jest powtórzeniem wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej nauczania geografii od klasy czwartej (elementy geografii) do klasy szóstej szkoły podstawowej.
Może zatem być potraktowany jako sprawdzian „na wejściu” dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie siódmej.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Test jest powtórzeniem wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej nauczania geografii od klasy piątej do klasy siódmej szkoły podstawowej.
Może zatem być potraktowany jako sprawdzian „na wejściu” dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie ósmej.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Test jest powtórzeniem wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej nauczania geografii w szkole podstawowej.
Może zatem być potraktowany jako sprawdzian „na wejściu” dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Test jest powtórzeniem wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej nauczania geografii w klasie pierwszej.
Może zatem być potraktowany jako sprawdzian „na wejściu” dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Test jest powtórzeniem wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej nauczania geografii w klasie pierwszej i drugiej.
Może zatem być potraktowany jako sprawdzian „na wejściu” dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie trzeciej szkoły ponadpodstawowej.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności