Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Wprowadzenie do fizyki:

 • wielkości fizyczne (skalarne i wektorowe),
 • jednostki (układ SI, wielokrotności i podwielokrotności),
 • pomiary,
 • graficzne przedstawienie wektora, wyznaczanie wektora wypadkowego,
 • interpretacja i analiza prostych wykresów zależności wielkości fizycznych.

2. Właściwości i budowa materii:

 • zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne,
 • mieszaniny substancji,
 • atomy i cząsteczki,
 • oddziaływania międzycząsteczkowe,
 • napięcie powierzchniowe,
 • stany skupienia,
 • gęstość ciał.

3. Podstawowe własności ruchu:

 • względność ruchu,
 • tor ruchu, droga, przemieszczenie,
 • prędkość i szybkość.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny dla całej klasy 7 oraz:

1. Termodynamika:

 • energia wewnętrzna,
 • temperatura,
 • sposoby przekazu ciepła (przewodnictwo, konwekcja, promieniowanie),
 • ciepło właściwe,
 • rozszerzalność temperaturowa ciał.

2. Elektrostatyka:

 • sposoby elektryzowania ciał,
 • ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku elektrycznego,
 • pole elektryczne,
 • budowa atomu,
 • przewodniki, izolatory,
 • prawo Coulomba.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.