Centrum Edukacji Szkolnej - konkursy szkolne - Test Ortograficzny - Regulamin
 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego jest Centrum Edukacji Szkolnej.
 2. Test ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących z klas I, II, III. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w czterech grupach wiekowych - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), szkoła podstawowa (klasy IV-VI), szkoła podstawowa (klasy VII-VIII) oraz liceum ogólnokształcące (klasy I-III).
 3. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie, powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu. Szkolny Organizator Konkursu zgłasza szkołę do dnia 08-10-2021 r. wybierając jeden ze sposobów:
  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej ZGŁOSZENIE,
  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą na adres:

   Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
   z dopiskiem "Ortografia"

  • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41,
  • Przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40.
 4. Konkurs odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 26-10-2021 roku (wtorek). W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.
 5. Centrum Edukacji Szkolnej przesyła do zgłoszonych szkół pytania testowe oraz karty odpowiedzi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem konkursu (22-10-2021 r.).
 6. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Konkursu w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.
 7. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 8. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 9. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu konkursu.
 10. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia konkursu należy odesłać do dnia 27-10-2021 r.
 11. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 12. Każdy uczestnik konkursu wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 10,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 5 do 29 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 30 i więcej uczestników.
  Wpłaty należy dokonać do 27-10-2021 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

  CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
  ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
  02 1140 2017 0000 4902 1008 0705

  Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody wewnętrzne.
 13. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 12. liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
 14. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.
 15. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego zostaną rozdane wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom "Arcymistrza Ortografii" oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy "Mistrza Ortografii" oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy "Mistrza Ortografii";
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy "Eksperta Ortografii";
  • Miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.
  Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
 16. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w konkursie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 15-12-2021 r. Reklamacje można składać do 28-02-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
 
logoLink1

Archiwum testów

Pobierz archiwalne Testy Ortograficzne

przejdź na stronę

 

Polecamy

logoLink1

ces.edu.pl

Zapoznaj się z pełną ofertą konkursów CES.

przejdź na stronę

 

logoLink1

cseintl.org

Jesteśmy częścią Center of School Education.

przejdź na stronę

 

logoLink2

45minut.pl

Darmowe publikacje, zbiory testów, kursy komputerowe, ciekawe forum.

przejdź na stronę

CES © 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności