Banner Ortografia

Instrukcja

 1. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi wpisuje na niej drukowanymi literami własne imię i nazwisko oraz nadany kod szkoły. Z uwagi na wiek uczestników w grupie wczesnoszkolnej, zwracamy się z prośbą, aby to Szkolny Organizator uzupełnił te informacje.
 2. Następnie uczeń musi zakodować swoje imię i nazwisko. Kodowanie odbywa się poprzez zamalowanie kółka pod odpowiednią literą dla imienia w sekcji Imię, dla nazwiska w sekcji Nazwisko. Pierwszą literę imienia (nazwiska) zaznaczamy w pierwszej linii kółek, drugą w drugiej, ..., szóstą w szóstej, itd.
 3. Pamiętaj!!! Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
 4. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Uczeń po rozwiązaniu testu musi przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, ponieważ to ona stanowi dokument uczestnictwa i podlega ocenie. Na karcie odpowiedzi nie dopuszcza się wprowadzania poprawek i odpowiedzi tam udzielone są ostateczne.
 5. Wszystkie poprawne odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie kółka. Kółka puste odpowiadają odpowiedziom niepoprawnym.
 6. Jeśli uczeń chce wstrzymać się od odpowiedzi na wybrane pytania zamalowuje kółko w kolumnie brak odpowiedzi.
 7. Test ortograficzny jest testem wielokrotnego wyboru. Może więc zdarzyć się tak, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi będą prawidłowe (kółka zamalowane). Może się zdarzyć również sytuacja, w której żadna z odpowiedzi nie będzie prawidłowa (kółka niezamalowane).
 8. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy liczba pytań. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za niepoprawnie (-1) punkt. W najgorszym więc przypadku uczeń z całego testu może otrzymać 0 punktów, w najlepszym podwoić początkowy stan punktów.
 9. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada swoją kartę odpowiedzi do zbiorczej koperty. Po oddaniu wszystkich kart Szkolny Organizator Konkursu w obecności uczniów zakleja kopertę.
 10. Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym zaklejonych w zbiorczej kopercie kart odpowiedzi, protokołu oraz kserokopii odcinka wpłaty na adres: Centrum Edukacji Szkolnej, ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa. Wysłania kart odpowiedzi i wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 31-10-2023 r.
 11. W archiwum testów 06-11-2023 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do testów. Reklamacje do zadań można składać do 20-11-2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
 12. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 18-12-2023 r. (Reklamacje można składać do 31-03-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.
  Uwaga!!! Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może być podstawą do reklamacji.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności