Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
2. Zmiany stanów skupienia ciał: topnienie, krzepnięcie, parowanie, wrzenie, sublimacja i resublimacja.
3. Przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności (mikro, mili, centy, hekto, kilo, mega).
4. Zjawiska fizyczne, a przemiany chemiczne.
5. Ziemia i kosmos - elementarne zagadnienia.
6. Podstawowe zjawiska optyczne: odbicie i rozproszenie światła.
7. Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania.
8. Właściwości powietrza.
9. Obieg wody w przyrodzie.
10. Oddziaływania:

 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy, pomiar siły.

11. Ciało fizyczne a substancja.
12. Podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki. Układ SI.
13. Niepewność pomiaru.
14. Rodzaje i wzajemność oddziaływań. Skutki oddziaływań.
15. Siła i jej cechy. Pomiar siły. Siła wypadkowa i równoważąca.
16. Składanie sił działających wzdłuż tej samej prostej lub różnych prostych.
17. Ruch: pojęcie ruchu, droga, przemieszczenie, prędkość średnia i chwilowa, jednostki prędkości.

Klasa 8 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny dla kl. VII szkoły podstawowej oraz:

1. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • budowa materii;
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • zmiany stanów skupienia;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • masa, ciężar oraz gęstość ciał.

2. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie;
 • prawo Pascala;
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne;
 • naczynia połączone;
 • prawo Archimedesa;
 • siła wyporu;
 • pływanie ciał.

3. Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • prędkość średnia i chwilowa;
 • przyspieszenie;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

4. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • opory ruchu i siła tarcia;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał;
 • Układ Słoneczny;
 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (potencjalna, kinetyczna);
 • zasada zachowania energii;
 • maszyny proste (dźwignia dwustronna, blok nieruchomy, kołowrót);
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu

5. Zjawiska cieplne:

 • temperatura i jej pomiar;
 • energia wewnętrzna;
 • sposoby przekazywania energii;
 • ciepło właściwe;
 • zasada bilansu cieplnego;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

Klasa 3 gimnazjum

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny dla kl. VII i VIII szkoły podstawowej oraz:

1. Elektrostatyka:

 • trzy sposoby elektryzowania ciał (tarcie, dotyk i indukcja);
 • oddziaływanie ciał naelektryzowanych;
 • pole elektryczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • przewodniki i izolatory;
 • prawo Coulomba;
 • zasada zachowania ładunku elektrycznego.

2.  Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne;
 • natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • chemiczne źródła energii elektrycznej;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny, prawo Ohma;
 • praca i moc prądu elektrycznego;
 • energia elektryczna i jej zamiany na inne formy energii;
 • łączenie szeregowe i równoległe oporników, I prawo Kirchhoffa;
 • obliczanie kosztu za użytkowanie energii elektrycznej.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności