Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Działania i ich kolejność wykonywania.
2. Działania pisemne.
3. Dzielenie z resztą.
4. Kwadraty i sześciany liczb.
5. Liczby naturalne na osi liczbowej.
6. Porównywania ilorazowe.
7. Zamiana jednostek i wyrażeń dwumianowanych (jednostki masy, długości, czasu i monetarne)
8. Kalendarz i czas.
9. System rzymski.
10. System dziesiętny (w tym odczytywanie i zapisywanie dużych liczb).
11. Proste, półproste, odcinki, łamane.
12. Kąty.
13. Koła i okręgi.
14. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Działania pisemne.
2. Wielokrotności, NWW.
3. Dzielniki, NWD.
4. Cechy podzielności liczb.
5. Liczby pierwsze i złożone.
6. Ułamki zwykłe.
7. Ułamki dziesiętne.
8. Skala.
9. Symetria w otoczeniu człowieka.
10. Własności, pola i obwody wielokątów.
11. Miary kątów w wielokątach.
12. Jednostki pola i ich zamiana.
13. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
14. Własności prostopadłościanów.
15. Figury przystające.
16. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
2. Zaokrąglanie liczb.
3. Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych.
4. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
5. Średnia arytmetyczna.
6. Procenty.
7. Droga, prędkość, czas.
8. Pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu, jednostki objętości.
9. Własności graniastosłupów prostych.
10. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
1. Zapis liczb w systemie rzymskim.
2. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
3. Liczby wymierne na osi liczbowej.
4. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.
5. Podstawowe figury płaskie.
6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Własności trójkątów - obwody, pola.
9. Czworokąty: własności, obwody, pola.
10. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki.
11. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zateriał klasy 7 oraz:
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).
3. Notacja wykładnicza
4. Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych,
5. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).
6. Przekształcanie wzorów.
7. Wzajemne położenie prostej i okręgu, wielokąty foremne,
8.Objętość graniastosłupa.
9. Układ współrzędnych
10. Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna.
11. Zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo
12. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 3 gimnazjum

Zakres materiału szkoły podstawowej i klas 1-2 gimnazjum oraz:
1. Liczby rzeczywiste:

  • potęga o wykładniku całkowitym,
  • potęga o wykładniku wymiernym.

2. Twierdzenie Talesa i jego zastosowanie.
3. Równania drugiego stopnia z jedną niewiadomą.
4. Podobieństwo figur.
5. Związki miarowe i własności figur przestrzennych (bryły obrotowe).
6. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:

  • doświadczenia losowe,
  • zdarzenia,
  • prawdopodobieństwo zdarzenia losowego.

7. Związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach 30°, 60° oraz 45°.
8. Rozwiązywanie zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności