Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej i ortograficznej;
 • Rodzina wyrazów i wyrazy pokrewne.

4. Wiedza o literaturze:

 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie;
 • Środki stylistyczne: epitet, przenośnia, porównanie.

5 . Literatura:

 • Adam Mickiewicz, Pani Twardowska;
 • Błażej Kusztelski, Nazywam się Mikołaj Kopernik;
 • Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Selma Lagerlöf, Cudowna podróż;
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (z tomu Mikołajek: Najmilsza pamiątka, Reks, Dżodżo, Palę cygaro, Świetnieśmy się bawili, Uciekam z domu).

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • Tryby czasownika;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

4. Wiedza o literaturze:

 • Mit, powieść (fabuła, wątek, epizod);
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz, Herakles, Tezeusz i Ariadna, Orfeusz i Eurydyka, bogowie i ich domeny);
 • Carmen Gil, Nazywam się Matka Teresa z Kalkuty;
 • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;
 • Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;
 • Raquel Jaramillo Palacio, Cudowny chłopak.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
 • Części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okoliczniki).

4. Wiedza o literaturze:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, wyraz dźwiękonaśladowczy.

5. Literatura:

 • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Dorota Terakowska, Władca Lewawu;
 • Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce;
 • Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy;
 • Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie złożone - rodzaje zdań;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Podstawa słowotwórcza i formant;
 • Synonimy, homonimy, antonimy.

4. Wiedza o literaturze:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol.

5. Literatura:

 • Jan Kochanowski, wybór fraszek (Na lipę, Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie, Na młodość, Na starość); pieśń Czego chcesz od nas, Panie...;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, bohaterowie);
 • Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika;
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz.II;
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe;
 • Przydawka, dopełnienie, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rodzaje;
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Podstawa słowotwórcza i formant (rodzaje i funkcja).

4. Wiedza o literaturze:

 • Komizm i jego rodzaje;
 • Neologizm, eufemizm.

5. Literatura:

 • Jan Kochanowski, wybór trenów (I, V, VII, VIII);
 • Arkady Fiedler, Dywizjon 303;
 • Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża;
 • Juliusz Słowacki, Balladyna;
 • Henryk Sienkiewicz, Qvo vadis;
 • Eve Ainsworth, Siedem dni.

Klasa 3 gimnazjum

1. Zakres materiału dla klas 1-8 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce;
 • Mowa zależna i niezależna.

4. Wiedza o literaturze:

 • zakres klas IV-VI, klasy I-II (epika, liryka, dramat; gatunki liryczne, epickie i dramatyczne; podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia; budowa wiersza; środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol, neologizmy artystyczne oraz reportaż, felieton).

5. Literatura:

 • Utwory oznaczone w podstawie programowej gwiazdką;
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 • Juliusz Słowacki, Balladyna;
 • Arkady Fiedler, Dywizjon 303;
 • Molier, Skąpiec;
 • Eve Ainsworth, Krzywda. Historia moich blizn.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności