Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka

 • Zaimki osobowe, dzierżawcze: mein/meine, dein/deine w Mianowniku i Bierniku;
 • Liczebniki główne 1-100;
 • Odmiana podstawowych czasowników oraz tanzen, heißen, schaukeln, sein, haben, arbeiten, w l.p. i l.m;
 • Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, pytającym i przeczącym; przeczenia nein i nicht;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz słówko kein w Bierniku;
 • Spójniki und, aber;
 • Partykuła doch.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych

 • Powitania, pożegnania;
 • Nazwy krajów, stolic i większych miast oraz nazwy rzek w krajach niemieckojęzycznych + mapa Niemiec, Austrii i Szwajcarii;
 • Ulubione zajęcia;
 • Meble; zwierzęta, kolory;
 • Przedstawianie osób; moja rodzina, nazwy zawodów, przymiotniki określające cechy ludzkie;
 • Nazwy przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające cechy rzeczy.

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

1. Gramatyka

 • Czasowniki nieregularne: fahren,laufen, zeichnen, mögen, lesen, sehen, sprechen;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Okoliczniki czasu typu: morgen, gestern, am Nachmittag;
 • Zaimek nieosobowy es, man;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Zaimek dzierżawczy oraz słówko przeczące kein w Mianowniku i Bierniku w l.p. i l.m.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych

 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Przedmioty szkolne;
 • Przebieg dnia, czas wolny, hobby;
 • Podawanie godzin;
 • Cechy charakteru; opis osób - włosy, oczy;
 • Rozmowa na temat szkoły, pogody; ulubionych grup muzycznych, aktorów;
 • Nazwy krain geograficznych Niemiec (rzek, gór, wysp);
 • Krótkie anonsy do gazet na temat własnych zainteresowan i hobby.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4 i 5 oraz:

1. Gramatyka

 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czas przeszły Perfekt, formy czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czasowniki modalne können, wollen, müssen, dürfen, sollen; orzaz szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki mit, zu oraz przysłówki zaimkowe damit, womit; wobei;
 • Rodzajnik określony, nieokreślony, słowko przeczace kein oraz zaimek dzierżawczy w Celowniku w l.p. i l.mn.;
 • Zdanie podrzędnie złozone ze spójnikami weil, dass oraz spójnik denn;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Biernik.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych

 • Słownictwo związane z wakacjami i czasem wolnym;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Cechy osobowe i zewnętrzne;
 • Rozmowa ma temat szkoły;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji, typowe potrawy niemieckie;
 • Obowiązki domowe;
 • Święta (Weihnachten, Advent, Ostern);
 • Podział administracyjny Niemiec, stolice poszczególnych Landów.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-6 oraz:

1. Gramatyka

 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz modalne;
 • Odmiana czasowników nieregularnych;
 • Stopniowanie przymiotnika;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z celownikiem;
 • Zdanie pytające z zaimkami wo, wohin;
 • Zdania ze spójnikami weil, dass, bis, deshalb, denn;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Zaimek pytający welcher (-e,-es,-en);
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych

 • Części ciała;
 • Jedzenie, zakupy; przepisy;
 • Opis pogody;
 • Święta (Weihnachten, Advent, Ostern, Pfingsten);
 • Znajomość najważniejszych niemieckich miast i ich zabytków;
 • Nazwy narodowości;
 • Sposoby spędzania czasu wolnego (sport, wakacje, kino, telewizja);
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się z czyimś zdaniem;
 • Sugerowanie rozwiązania problemu oraz udzielanie rad;
 • Akceptacja, odmowa, dawanie rad;
 • Grzeczne prośby i propozycje.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-7 oraz:

1. Gramatyka

 • Czas Präteritum czasowników powszechnie stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym oraz po zaimku dzierżawczym oraz słówku kein;
 • Przyimki seit, von...bis;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Zdanie bezokolicznikowe z zu;
 • Czas przeszły Plusquamperfekt;
 • Rekcja czasowników;
 • Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami typu: wenn, weil, dass, als, damit, indem, ob;
 • Rekcja czasowników i przymiotników;
 • Deklinacja przymiotnika.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych

 • Opis drogi;
 • Określenie miejsca położenia i kierunku;
 • Składanie życzeń, wyrażnie podziękowania i radości;
 • Wyrażanie przeprosin, nakazów, zakazów, pozwoleń, niewiedzy; wyrażanie własnego zdania; wyrażanie zgody i sprzeciwu;
 • Rozmowa na temat innych osób, przytaczanie ich wypowiedzi: Er hat gesagt, dass ...;
 • Kupowanie ubrań;
 • Jedzenie, restauracja, typowe potrawy niemieckie;
 • Niemiecki system szkolnictwa;
 • Niemieckie przysłowia.

 

Klasa 3 gimnazjum

Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka

 • Czas przeszły Präteritum, Perfekt, Plusqumperfekt;
 • Czas przyszły Futur I oraz Futur II;
 • Zaimek dzierżawczy w dopełniaczu;
 • Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone;
 • Przyimki z II, III i IV przypadkiem;
 • Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami typu: wenn, weil, dass, als, damit, indem, ob;
 • Strona bierna;
 • Rekcja czasowników i przymiotników;
 • Deklinacja przymiotnika.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych

 • Wyrażanie uczuć i emocji;
 • Moda, kino, film;
 • U lekarza, nałogi, wypadek samochodowy;
 • Wyrażanie skarg, żalów i życzeń;
 • Słownictwo związane z lotniskiem, dworcem kolejowym, pocztą;
 • Ochrona środowiska; oraz problemy świata współczesnego;
 • Zwroty związane z wyrażaniem opinii w dyskusji;
 • Najważniejsze informacje i Szwajcarii i Austrii (największe miasta, rzeki, języki, zabytki, stolice, sławne osobistości).
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności