Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III.
2. Czas w historii.
3. Życie mieszkańców Biskupina.
4. Polska w czasach panowania:

 • Mieszka I;
 • Bolesława Chrobrego;
 • Bolesława Krzywoustego;
 • Kazimierza Wielkiego;
 • Jadwigi i Władysława Jagiełły;
 • Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta.

5. Polska w XVII wieku:

 • Wojny ze Szwecją;
 • Wojny z Turcją.

6. Podstawowe wiadomości na temat sławnych Polaków:

 • Zawiszy Czarnego;
 • Mikołaja Kopernika;
 • Jana Zamojskiego;
 • Jana III Sobieskiego.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV.
2. Czas w historii.
3. Osiągnięcia, religia i sztuka mieszkańców:

 • Starożytnego Wschodu;
 • Starożytnej Grecji;
 • Starożytnego Rzymu.

4. Dziedzictwo starożytnych cywilizacji.
5. Europa w średniowieczu:

 • Imperium Karola Wielkiego;
 • Rzesza Niemiecka;
 • Feudalizm;
 • Krucjaty;
 • Kultura rycerska;
 • Wikingowie;
 • Życie codzienne w średniowieczu;
 • Spór cesarstwa z papiestwem.

6. Plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszej Polski we wczesnym średniowieczu:

 • Podział plemion słowiańskich;
 • Rozmieszczenie plemion na ziemiach polskich;
 • Wierzenia Słowian;
 • Zajęcia ludności.

7. Polska pierwszych Piastów:

 • Powstanie państwa polskiego;
 • Panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy V.
2. Polska i Polacy pod zaborami:

 • Powstania narodowe;
 • Walka w obronie kultury i mowy polskiej.

3. Wynalazki i odkrycia XIX i XX wieku.
4. Życie codzienne w na przełomie XIX i XX wieku.
5. I wojna światowa: przyczyny, przebieg, skutki.
6. Polska i świat między wojnami.
7. II wojna światowa:

 • Przyczyny;
 • Przebieg;
 • Skutki.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Ziemie polskie w II połowie XIX wieku:

 • Sytuacja przed wybuchem powstania styczniowego;
 • Powstanie styczniowe;
 • Represje po powstaniu styczniowym;
 • Rozwój gospodarczy ziem polskich;
 • Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych.

3. Ruch robotniczy i socjalistyczny w Europie na przełomie XIX i XX wieku.
4. Kultura, sztuka i architektura przełomu XIX i XX wieku.
5. Europa i świat przed wybuchem I wojny światowej.
6. I wojna światowa: przyczyny, przebieg i skutki.
7. Sprawa polska podczas I wojny światowej.
8. Rewolucje w Rosji.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII.
2. Europa i Polska między wojnami:

 • Systemy totalitarne;
 • Przewrót majowy;
 • Polskie Konstytucje;
 • Sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym;
 • Przywódcy III Rzeszy i mocarstw europejskich;
 • Rozpoczęcie II wojny światowej.

3. Polska, Europa i świat w okresie II wojny światowej:

 • Wojna obronna 1939;
 • Polacy pod okupacją niemiecką i radziecką;
 • Holocaust;
 • Polacy na frontach II wojny światowej;
 • Powstanie Warszawskie;
 • Działania Japonii i wojna na Pacyfiku;
 • Najważniejsze bitwy II wojny światowej;
 • Konferencje pokojowe.

4. II wojna światowa w literaturze:

 • "Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński;
 • "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" K.I. Gałczyński;
 • "Alarm" Antoni Słonimski;
 • "Dywizjon 303" Arkady Fidler.

5. Europa i świat po II wojnie światowej:

 • "Jałtański ład";
 • Zimna wojna;
 • Podzielona Europa:
  - Państwo niemieckie i mur berliński;
  - Powstanie NATO i Układu Warszawskiego;
 • Początek integracji europejskiej.

Klasa 3 gimnazjum

1. Materiał szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum.
2. Polska i Polacy pod zaborami.
3. Polskie powstania narodowe:

 • Powstanie kościuszkowskie;
 • Powstanie listopadowe;
 • Powstanie styczniowe.

4. Sytuacja Polaków po powstaniu styczniowym.
5. Ekspansja kolonialna w XIX wieku.
6. Wojna secesyjna: przyczyny, przebieg, skutki.
7. Postęp naukowy i techniczny na przełomie XIX i XX wieku.
8. Ruch robotniczy i socjalistyczny w Europie na przełomie XIX i XX wieku.
9. Polskie ruchy polityczne w końcu XIX i na początku XX wieku.
10. Kultura, sztuka i architektura przełomu XIX i XX wieku.
11. Polska kultura narodowa przełomu XIX i XX wieku.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności