Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • niepewność pomiaru;
 • siła wypadkowa i równoważąca;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał, ciężar;
 • tarcie i opory ruchu.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji,
 • budowa materii,
 • atomy i cząsteczki,
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii,
 • siły spójności i siły przylegania,
 • menisk i napięcie powierzchniowe,
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
 • kryształy,
 • oddziaływania międzycząsteczkowe,
 • zmiany stanów skupienia,
 • rozszerzalność temperaturowa ciał,
 • masa a ciężar ciała,
 • gęstość ciał.

3. Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • prędkość średnia i chwilowa;
 • przyspieszenie;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

Klasa 8 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII oraz:
1. Kinematyka:

 • prędkość średnia i chwilowa;
 • jednostki prędkośći i ich zamiana;
 • przyspieszenie;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

2. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • tarcie i opory ruchu;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał;
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

3. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
 • maszyny proste;
 • zamiana energii na inne formy.

4. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • temperatura i jej pomiar;
 • cieplny przepływ energii;
 • I zasada termodynamiki;
 • ciepło właściwe;
 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

5. Elektrostatyka:

 • trzy sposoby elektryzowania ciał (tarcie, dotyk, indukcja);
 • pole elektrostatyczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • prawo Coulomba;
 • zasada zachowania ładunku elektrycznego.

Klasa 3 gimnazjum

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII i VIII szkoły podstawowej oraz:
1. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne;
 • natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • chemiczne źródła energii elektrycznej;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny, prawo Ohma;
 • praca i moc prądu elektrycznego;
 • energia elektryczna i jej zamiany na inne formy energii;
 • łączenie szeregowe i równoległe oporników, I prawo Kirchhoffa.

2. Magnetyzm:

 • pole magnetyczne;
 • oddziaływania biegunów magnetycznych;
 • elektromagnes i jego zastosowanie,
 • właściwości przewodnika, przez który płynie prąd w polu magnetycznym;
 • siła elektrodynamiczna;
 • zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prąd indukcyjny;
 • prądnica prądu przemiennego;
 • transformatory.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności