Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Działania i ich kolejność wykonywania.
2. Działania pisemne.
3. Dzielenie z resztą.
4. Kwadraty i sześciany liczb.
5. Liczby naturalne na osi liczbowej.
6. Ułamki zwykłe (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
7. Ułamki dziesiętne (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
8. Porównywania ilorazowe.
9. Zamiana jednostek i wyrażeń dwumianowanych (jednostki masy, długości, czasu i monetarne).
10. Kalendarz i czas.
11. System rzymski.
12. System dziesiętny (w tym odczytywanie i zapisywanie dużych liczb).
13. Proste, półproste, odcinki, łamane.
14. Kąty.
15. Koła i okręgi.
16. Rozpoznawanie wielokątów.
17. Obwody wielokątów.
18. Pole prostokąta.
19. Jednostki pola.
20. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Działania pisemne.
2. Wielokrotności, NWW.
3. Dzielniki, NWD.
4. Cechy podzielności liczb.
5. Liczby pierwsze i złożone.
6. Ułamki zwykłe.
7. Ułamki dziesiętne.
8. Procenty.
9. Średnia arytmetyczna.
10. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
11. Skala.
12. Symetria w otoczeniu człowieka.
13. Figury przystające.
14. Własności, pola i obwody wielokątów.
15. Jednostki pola i ich zamiana.
16. Miary kątów w wielokątach.
17. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
18. Własności prostopadłościanów.
19. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanów.
20. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Potęgowanie liczb wymiernych.
2. Zaokrąglanie liczb.
3. Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych.
4. Liczby wymierne.
5. Droga, prędkość, czas.
6. Pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów.
7. Jednostki objętości i ich zamiana.
8. Własności graniastosłupów prostych.
9. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupów prostych.
10. Wyrażenia algebraiczne.
11. Równania i nierówności.
12. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
1. Zapis liczb w systemie rzymskim.
2. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
3. Liczby wymierne na osi liczbowej.
4. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.
5. Podstawowe figury płaskie.
6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Własności trójkątów - obwody, pola.
9. Czworokąty: własności, obwody, pola.
10. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki.
11. Potęga o wykładniku naturalnym.
12. Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).
13. Notacja wykładnicza.
14. Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.
15. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).
16. Przekształcanie wzorów.
17. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Proporcja.
18. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 7 oraz:
1. Twierdzenie Pitagorasa (w tym zastosowanie).
2. Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego, trójkąty o kątach 90°, 60°, 30° oraz 90°, 45°, 45°.
3. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa.
4. Długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach.
5. Przystawanie trójkątów.
6. Układ współrzędnych.
7. Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna, zdarzenia losowe.
8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 3 gimnazjum

Zakres tematyczny klasy I i II gimnazjum oraz:
1. Sprawne posługiwanie się liczbami rzeczywistymi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • potęga o wykładniku wymiernym.

2. Interpretowanie związków wyrażanych za pomocą wzorów.
3. Stosowanie Twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
4. Rozwiązywanie równań drugiego stopnia z jedną niewiadomą.
5. Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z trzema niewiadomymi.
6. Podobieństwo figur:

 • figury podobne,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

7. Stosowanie związków miarowych i właściwości figur przestrzennych w szczególności obrotowych:

 • walec,
 • stożek,
 • kula.

8. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:

 • doświadczenia losowe,
 • zdarzenia,
 • prawdopodobieństwo zdarzenia losowego.

9. Związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych 30° i 60° oraz 45°.
10. Funkcje trygonometryczne.
11. Rozwiązywanie zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności