Klasa 7 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

1. Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • niepewność pomiaru;
 • siła wypadkowa i równoważąca.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • budowa materii;
 • atomy i cząsteczki;
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • kryształy;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • zmiany stanów skupienia;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • masa a ciężar ciała;
 • gęstość ciał.

3. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie;
 • prawo Pascala;
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne;
 • naczynia połączone;
 • prawo Archimedesa;
 • siła wyporu;
 • pływanie ciał.

4. Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • prędkość chwilowa i średnia;
 • przyspieszenie;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
 • analiza ruchów jednostajnie przyspieszonego i jednostajnego prostoliniowego.

5. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • opory ruchu;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał;
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

Klasa 8 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII oraz:

1. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
 • maszyny proste;
 • zamiana energii na inne formy.

2. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • cieplny przepływ energii;
 • I zasada termodynamiki;
 • ciepło właściwe;
 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

3. Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał;
 • pole elektrostatyczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • przewodniki i izolatory;
 • prawo Coulomba;
 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego.

4. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne;
 • natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny - prawo Ohma;
 • I prawo Kirchoffa.

Klasa 3 gimnazjum

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII i VIII oraz:

1. Magnetyzm:

 • pole magnetyczne;
 • pole magnetyczne prądu elektrycznego;
 • elektromagnes;
 • przewodnik, przez który płynie prąd w polu magnetycznym;
 • siła elektrodynamiczna;
 • zjawisko indukcji elektromagnetycznej;
 • transformatory.

2. Drgania i rozchodzenie się fal mechanicznych:

 • ruch drgający;
 • okres, amplituda i częstotliwość drgań;
 • przemiany energii w ruchu drgającym i ruchu wahadła matematycznego;
 • przemiany energii w ruchu poziomym obciążnika przymocowanego do sprężyny;
 • fale mechaniczne i ich rodzaje;
 • zjawiska falowe;
 • rezonans mechaniczny i akustyczny;
 • fale dźwiękowe i ich wytwarzanie;
 • wysokość i głośność dźwięku;
 • infradźwięki i ultradźwięki;
 • fale elektromagnetyczne, ich rodzaje i zastosowania.

3. Optyka:

 • fale elektromagnetyczne w telekomunikacji;
 • światło i jego właściwości;
 • podstawy optyki geometrycznej;
 • prawo odbicia światła;
 • zjawisko rozproszenia światła;
 • obrazy w zwierciadłach płaskich;
 • obrazy w zwierciadłach kulistych, powiększenie obrazu;
 • prawo załamania światła;
 • pryzmat;
 • obrazy powstające w soczewkach;
 • zdolność skupiająca soczewki;
 • wady wzroku;
 • zjawiska optyczne; cień, półcień, tęcza, zaćmienie Słońca i Księżyca.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności