strona główna

Centrum Edukacji Szkolnej Nauka:

  1. oferuje pomoc w nauce przedmiotów szkolnych od poziomu edukacji wczesnoszkolnej do klasy ósmej szkoły podstawowej
  2. przygotowuje do testów, konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych w szkołach
  3. przygotowuje do konkursów tematycznych organizowanych w szkołach
  4. rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez organizację warsztatów tematycznych oraz innowacyjne metody nauczania
  5. prowadzi świetlicę oraz strefę relaksu połączoną z możliwością skorzystania z bufetu
  6. organizuje czas wolny dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym i ferii zimowych

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, dotyczącą:

 

 
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności