1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
 2. Konkursy mają zakres ogólnopolski i przeznaczone są dla uczniów z klas IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i uczniów liceum ogólnokształcącego z klas I, II, III.
 3. Konkursy odbywają się w dniach 19-10-2020 r. - 23-10-2020 r. Każdy uczeń może wziąć udział w jednym, w dwóch bądź we wszystkich konkursach wnosząc wpisowe za każdy z nich oddzielnie.
 4. Czas trwania jest przez organizatora określony i nie może być przedłużany. I tak:
  • Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z matematyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z historii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z chemii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z fizyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z przyrody trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z biologii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 5. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu.
 6. Do konkursu szkołę można zgłosić do dnia 30-09-2020 r. wybierając jeden ze sposobów:
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na stronie internetowej (ZGŁOSZENIE),
  • Zadzwonić pod numer (22) 509-80-40 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową faksem pod numer (22) 509-80-41;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową pocztą na adres:
  Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
 7. Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 49 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu 50 i więcej uczestników.
  /Każdy konkurs z poszczególnego przedmiotu tj. z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii rozliczany jest oddzielnie./
  Wpłaty należy dokonać do 26-10-2020 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:
  Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
  90 1140 2017 0000 4902 1008 0382
  Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły i można je przeznaczyć na organizację konkursów i nagrody szkolne.
 8. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie może się zmniejszyć maksymalnie o 10% w porównaniu do liczby zgłoszonych uczestników. Nie może także spaść poniżej określonej w pkt. 7 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 50).
 9. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 49 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.
 10. Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest także odesłać wypełnione przez uczestników karty z odpowiedziami na adres podany w pkt. 6 do dnia 26-10-2020 r.
 11. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Może zdarzyć się tak, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe lub wszystkie błędne. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 12. Nagrody dla zwycięzców i uczestników każdej serii konkursu (tzn. j. polski kl. IV, j. polski kl. V, matematyka kl. IV, itd.) zostaną rozdane na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
  • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.
 13. Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów zostanie przygotowany dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 14. Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, łącznie weźmie udział więcej niż 150 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci wartościowej nagrody książkowej do szkolnej biblioteki (encyklopedia, słownik, itp.).

 15. Materiał zawarty w testach uwzględnia wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN. Nasze konkursy są uwzględniane przez niektóre Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy i mogą zostać wpisane na świadectwie szkolnym.
 16. Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej: http://www.ces.edu.pl.
 17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 14-12-2020 r. Reklamacje można składać do 28-02-2021 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności