Banner Młody Europejczyk

Zakres programowy

Zakres programowy testów konkursowych obejmuje wiedzę, która bezpośrednio dotyczy historii, struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz informacji na temat państw członkowskich.

POZIOM 1 (klasy I-III szkoły podstawowej)

1. Cele działania Unii Europejskiej
2. Ojcowie zjednoczonej Europy
3. Symbole Unii Europejskiej
4. Państwa Unii Europejskiej - stolice, języki, waluty
5. Polska w Unii Europejskiej /data wejścia/
6. Brexit
7. Porozumienie z Schengen
8. Najważniejsze osobistości Unii Europejskiej
9. Obywatelstwo europejskie; zasady podróżowania

POZIOM 2 (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

1. Traktaty
2. Ojcowie zjednoczonej Europy
3. Symbole Unii Europejskiej
4. Państwa Unii Europejskiej - stolice, języki, waluty
5. Filary Unii Europejskiej
6. Rynek Wewnętrzny (Jednolity Rynek Europejski) - cztery swobody
7. Waluta euro i strefa euro
8. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej. Kompetencje poszczególnych organów (podstawowe informacje):

 • Rada Europejska
 • Komisja Europejska
 • Rada Unii Europejskiej (dawna Rada Ministrów)
 • Parlament Europejski
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości

9. Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej:

 • procedura konsultacji
 • procedura współdecyzji
 • procedura zgody
 • procedura uchwalania budżetu

10. Polityka kulturalna Unii Europejskiej
11. Porozumienie z Schengen
12. Obywatelstwo europejskie
13. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Brexit
14. Kryteria przystąpienia państw do Unii Europejskiej
15. Osoby piastujące wysokie stanowiska w strukturach Unii Europejskiej
16. Polacy w instytucjach UE

POZIOM 3 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej)

1. Przesłanki integracji europejskiej po II wojnie światowej
2. Traktaty
3. Symbole Unii Europejskiej
4. Państwa Unii Europejskiej - stolice, języki, waluty
5. Ojcowie zjednoczonej Europy
6. Filary Unii Europejskiej
7. Rynek Wewnętrzny (Jednolity Rynek Europejski) - cztery swobody
8. Geneza i rozwój wspólnej waluty
9. Waluta euro i strefa euro
10. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej. Kompetencje poszczególnych organów (podstawowe informacje):

 • Rada Europejska
 • Komisja Europejska
 • Rada Unii Europejskiej (dawna Rada Ministrów)
 • Parlament Europejski
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Trybunału Obrachunkowy
 • Komitet Społeczny i Ekonomiczny
 • Komitet Regionów

11. Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej:

 • procedura konsultacji
 • procedura współdecyzji
 • procedura zgody
 • procedura uchwalania budżetu

12. Agenda 2000
13. Polityka regionalna Unii Europejskiej:

 • cele i zasady
 • fundusze strukturalne

14. Polityka kulturalna Unii Europejskiej
15. Porozumienie z Schengen
16. Obywatelstwo europejskie
17. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej
18. Kryteria przystąpienia państw do Unii Europejskiej
19. Pozytywne i negatywne skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
20. Życie, praca i edukacja w Unii Europejskiej (zasady podróżowania, studiowania i podejmowania pracy)
21. Osobistości Unii Europejskiej
22. Polacy w instytucjach UE

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności