Banner Młody Europejczyk

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu Młody Europejczyk jest Centrum Edukacji Szkolnej.
 2. Konkurs ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych.
 3. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:
  • Poziom 1 - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III),
  • Poziom 2 - szkoła podstawowa (klasy IV-VI),
  • Poziom 3 - szkoła podstawowa (klasy VII-VIII).
 4. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie, powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu. Szkolny Organizator Konkursu zgłasza szkołę do dnia 10-04-2024 r. wybierając jeden ze sposobów:
  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej ZGŁOSZENIE,
  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41,
  • Przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40.
 5. Konkurs odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 30-04-2024 roku (wtorek).
 6. Centrum Edukacji Szkolnej przesyła do zgłoszonych szkół pytania testowe oraz karty odpowiedzi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem konkursu (26-04-2024r.).
 7. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Konkursu w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.
 8. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 9. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 10. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu konkursu.
 11. Kopertę z kartami odpowiedzi, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz kopię dowodu wpłaty należy odesłać do dnia 02-05-2024 r.
 12. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 13. Każdy uczestnik konkursu wnosi wpisowe w wysokości 15,00 zł (CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
  • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 5 do 29 uczestników,
  • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 30 i więcej uczestników.

   Wpłaty należy dokonać do 02-05-2024 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

   CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
   ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
   02 1140 2017 0000 4902 1008 0705

   Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody wewnętrzne.
 14. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie może się zmniejszyć maksymalnie o 10% w porównaniu do liczby zgłoszonych uczestników. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 13. liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
 15. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.
 16. Nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu Młody Europejczyk zostaną rozdane wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
  • Miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

   Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
 17. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w konkursie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 18. W archiwum testów 06-05-2024 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do testów.
 19. Reklamacje do zadań można składać do 20-05-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
 20. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 07-06-2024 r. Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności