Banner Młody Europejczyk

Instrukcja

Informacje ogólne

 1. Ogólnopolski konkurs Młody Europejczyk odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 30-04-2024 roku (wtorek).
 2. Czas trwania testu konkursowego jest przez organizatora określony na 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne i nie może być przedłużany.
 3. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Nauczycielom nie wolno jest udzielać pomocy uczniom, która miałaby na celu zasugerowanie poprawnej(ych) odpowiedzi.
 4. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.
 5. Szkolny Organizator Konkursu otwiera zalakowaną kopertę z pytaniami testowymi przed rozpoczęciem konkursu w obecności zawodników i rozdaje je uczestnikom. Rozdaje także karty odpowiedzi znajdujące się w przesyłce.
 6. Istnieje możliwość odbicia na ksero testów dla dodatkowych uczestników. Informacja ta musi zostać zawarta w protokole. Ze względów technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi.

Wskazówki do prawidłowego przeprowadzenia konkursu

 1. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi wpisuje na niej drukowanymi literami własne imię i nazwisko oraz nadany kod szkoły. Z uwagi na wiek uczestników w grupie wczesnoszkolnej, zwracamy się z prośbą, aby to Szkolny Organizator uzupełnił te informacje.
 2. Następnie uczeń musi zakodować swoje imię i nazwisko. Kodowanie odbywa się poprzez zamalowanie kratki pod odpowiednią literą dla imienia w sekcji Imię, dla nazwiska w sekcji Nazwisko. Pierwszą literę imienia (nazwiska) zaznaczamy w pierwszej linii kółek, drugą w drugiej, ..., szóstą w szóstej, itd.
 3. Pamiętaj!!! Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
 4. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Uczeń po wypełnieniu testu odpowiedzi musi przenieść na kartę odpowiedzi, ponieważ to ona stanowi dokument uczestnictwa i podlega ocenie. Na karcie odpowiedzi nie dopuszcza się wprowadzania poprawek i odpowiedzi tam udzielone są ostateczne.
 5. Wszystkie poprawne odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie kółka. Kółka puste odpowiadają odpowiedziom niepoprawnym.
 6. Jeśli uczeń chce wstrzymać się od odpowiedzi na wybrane pytania zamalowuje kółko w kolumnie brak odpowiedzi.
 7. Konkurs Młody Europejczyk jest testem wielokrotnego wyboru. Może więc zdarzyć się tak, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi będą prawidłowe (kółka zamalowane). Może się zdarzyć również sytuacja, w której żadna z odpowiedzi nie będzie prawidłowa (kółka niezamalowane).
 8. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy liczba pytań. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za niepoprawnie (-1) punkt. W najgorszym więc przypadku uczeń z całego testu może otrzymać 0 punktów, w najlepszym podwoić początkowy stan punktów.
 9. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada swoją kartę odpowiedzi do zbiorczej koperty. Po oddaniu wszystkich kart Szkolny Organizator Konkursu w obecności uczniów zakleja kopertę.
 10. Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym zaklejonych w zbiorczej kopercie kart odpowiedzi, protokołu oraz ksero odcinka wpłaty na adres: Centrum Edukacji Szkolnej, ul. Sęczkowa 90, 03-986 Warszawa. Wysłać testy i dokonać wpłaty należy najpóźniej dnia 02-05-2024 r.
 11. W archiwum testów 06-05-2024 r. zostaną opublikowane klucze odpowiedzi do testów. Reklamacje do zadań można składać do 20-05-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
 12. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 07-06-2024 r. (Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

Uwaga!!! Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może być podstawą do reklamacji.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności