Centrum Edukacji Szkolnej zaprasza na Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia. Konkurs zorganizowany zostanie dla czterech grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI), dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) oraz dla liceum ogólnokształcącego (klasy I-III). Dla każdej z tych grup zostanie przygotowany inny zestaw łamigłówek. Konkurs zostanie przeprowadzony w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych. Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to:

  • 04-03-2022 r. (piątek)
Godzina przeprowadzenia konkursu zostanie ustalona przez Szkolnego Organizatora Konkursu powołanego w każdej ze zgłoszonych szkół. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.

 

Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.

 

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać uczestnictwo swoich uczniów w konkursie do dnia 15-02-2022 r. wybierając jeden ze sposobów:
  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej ZGŁOSZENIE,
  • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą na adres:

    Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
    z dopiskiem "Logiczne Myślenie"
  • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41,
  • Przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40.

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczestników.

Konkurs Logicznego Myślenia jest konkursem płatnym.

Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawe opracowanie graficzne powinny stanowić dla uczniów zachętę do udziału. Najlepsi otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnionego z nadanymi symbolicznymi tytułami Arcymistrza, Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. Arcymistrzowie i Mistrzowie uhonorowani zostaną dodatkowo nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.