1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
 2. Konkursy mają zakres ogólnopolski i przeznaczone są dla uczniów z klas IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i uczniów gimnazjów z klas III.
 3. Konkursy odbywają się w dniach 15-10-2018 r. - 19-10-2018 r. Każdy uczeń może wziąć udział w jednym, w dwóch bądź we wszystkich konkursach wnosząc wpisowe za każdy z nich oddzielnie.
 4. Czas trwania jest przez organizatora określony i nie może być przedłużany. I tak:
  • Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z matematyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z języka angielskiego i niemieckiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z historii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z chemii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z fizyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z przyrody trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z biologii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 5. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu.
 6. Do konkursu szkołę można zgłosić do dnia 26-09-2018 r. wybierając jeden ze sposobów:
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na stronie internetowej (ZGŁOSZENIE),
  • Zadzwonić pod numer (22) 509-80-40 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową faksem pod numer (22) 509-80-41;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową pocztą na adres:
  Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
 7. Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 9 zł (firma CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
  • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 29 uczestników,
  • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 30 do 49 uczestników,
  • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 50 do 79 uczestników,
  • 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu 80 i więcej uczestników.
  Wpłaty należy dokonać do 22-10-2018 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:
  Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
  90 1140 2017 0000 4902 1008 0382
  Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł, 1,50 zł, 2,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły i można je przeznaczyć na organizację konkursów i nagrody szkolne.
 8. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie może się zmniejszyć maksymalnie o 10% w porównaniu do liczby zgłoszonych uczestników. Nie może także spaść poniżej określonej w pkt. 7 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 30, 50, 80).
 9. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29, 49, 79 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.
 10. Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest także odesłać wypełnione przez uczestników karty z odpowiedziami na adres podany w pkt. 6 do dnia 22-10-2018 r.
 11. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Może zdarzyć się tak, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe lub wszystkie błędne. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 12. Nagrody dla zwycięzców i uczestników każdej serii konkursu (tzn. j. polski kl. IV, j. polski kl. V, matematyka kl. IV, itd.) zostaną rozdane na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
  • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.
 13. Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów zostanie przygotowany dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 14. Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, łącznie weźmie udział więcej niż 150 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci zestawu zbiorów testów wydanych przez CES. Zestawy dla szkół podstawowych i gimnazjów obejmują po 14 tytułów (wszystkie dostępne w ofercie CES zbiory testów). Z ofertą wydawniczą można zapoznać się na dołączonej ulotce oraz na stronie internetowej http://www.45minut.pl/sklep.

 15. Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej: http://www.ces.edu.pl.
 16. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 10-12-2018 r. Reklamacje można składać do 28-02-2019 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności